game lien minh huyen thoai

Giảm giá tất cả trang phục Vệ Binh Tinh Tú cũ từ 12/09 đến hết 25/09

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 12 Tháng 9 2019

Các thành viên Vệ Binh Tinh Tú trở lại cực kỳ mạnh mẽ!

Nhân dịp Vệ Binh Tinh Tú trở lại trong bản 9.18* này, từ 12/09 đến hết 25/09, tất cả trang phục Vệ Binh Tinh Tú cũ sẽ được giảm giá mạnh - từ 30 đến 50% trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại.

Chi tiết % giảm giá của các trang phục Vệ Binh Tinh Tú:

Ahri Vệ Binh Tinh Tú
396 RP -> 277 RP (30%)
Jinx Vệ Binh Tinh Tú
396 RP -> 277 RP (30%)
Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú
369 RP -> 258 RP (30%)
Ezreal Vệ Binh Tinh Tú
369 RP -> 258 RP (30%)
Lulu Vệ Binh Tinh Tú
310 RP -> 186 RP (40%)
Syndra Vệ Binh Tinh Tú
310 RP -> 186 RP (40%)
Soraka Vệ Binh Tinh Tú
310 RP -> 186 RP (40%)
Janna Vệ Binh Tinh Tú
310 RP -> 186 RP (40%)
Poppy Vệ Binh Tinh Tú
310 RP -> 186 RP (40%)
Lux Vệ Binh Tinh Tú
290 RP -> 145 RP (50%)

*Các trang phục này sẽ bắt đầu được giảm giá khi máy chủ cập nhật xong bản 9.18

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi