game lien minh huyen thoai

Giảm giá trang phục chủ đề Rồng từ 16/08 đến hết 28/08

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 16 Tháng 8 2019

Thế giới loài Rồng chính là tại bản 9.16 này đây.

tprong_baiviet.jpg - 393.1 kb

Từ 16/08 đến hết 28/08, nhân dịp trang phục Udyr Sứ Giả Long Thần ra mắt, những trang phục chủ đề Rồng sẽ được giảm giá từ 20% đến 50% trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại.

Chi tiết các trang phục được giảm giá:

Tristana Luyện Rồng
310 RP -> 248 RP (20%)
Heimerdinger Luyện Rồng
310 RP -> 248 RP (20%)
Xin Zhao Đồ Long
250 RP -> 175 RP (30%)
Zyra Mẹ Rồng
250 RP -> 175 RP (30%)
Swain Ngọa Long
250 RP -> 175 RP (30%)
Lulu Luyện Rồng
180 RP -> 108 RP (40%)
Braum Đồ Long
150 RP -> 90 RP (40%)
Jarvan IV Đồ Long
120 RP -> 60 RP (50%)
Vayne Đồ Long
120 RP -> 60 RP (50%)
Mordekaiser Kị Sĩ Rồng
60 RP -> 30 RP (50%)

 

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi