game lien minh huyen thoai

Giảm giá trang phục Kayle & Morgana nhân dịp cập nhật từ 07/03 đến hết 13/03

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 07 Tháng 3 2019

Thiên Thần Phán Quyết và Thiên Thần Sa Ngã đã xuất hiện!

Nhân dịp Kayle, Thiên Thần Phán Quyết và Morgana, Thiên Thần Sa Ngã được làm lại, các trang phục của 2 vị tướng này sẽ được giảm giá mạnh - lên tới 50%.

Thời gian khuyến mãi sẽ kéo dài từ ngày 07/03 đến hết 13/03, hãy nhanh tay lên nhé!

Kayle Thiên Sứ Công Nghệ
290 RP -> 203 RP
Morgana Phù Thủy
290 RP -> 203 RP
Kayle Pentakill
230 RP -> 161 RP
Morgana Nguyệt Hồn
230 RP -> 161 RP
Kayle Siêu Phàm
120 RP -> 60 RP
Morgana Oan Hồn Cô Dâu
150 RP -> 90 RP
Kayle Thiết Phán Quan
120 RP -> 60 RP
Morgana Nướng Bánh
120 RP -> 60 RP
Kayle Lục Bảo
60 RP -> 30 RP
Morgana Gai Đen
150 RP -> 90 RP
Kayle Chiến Thần
150 RP -> 90 RP
Morgana Lưu Đày
120 RP -> 60 RP
 
  Morgana Người Máy
80 RP -> 40 RP

Sau khi hết thời gian khuyến mãi ở trên, giá bán bằng RP của các trang phục Kayle và Morgana sẽ được điều chỉnh lại. Chi tiết như sau:

Trang phục Giá Cũ (RP) Giá Mới (RP)
Kayle Thiên Sứ Công Nghệ 290 310
Morgana Phù Thủy 290 250
Kayle Pentakill 230 210
Morgana Nguyệt Hồn 230 210
Kayle Chiến Thần 150 150
Morgana Oan Hồn Cô Dâu 150 180
Morgana Gai Đen 150 150
Kayle Siêu Phàm 120 150
Kayle Thiết Phán Quan 120 80
Morgana Lưu Đày 120 150
Morgana Nướng Bánh 120 150
Morgana Người Máy 80 80
Kayle Lục Bảo 60 150

 

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi