game lien minh huyen thoai

Khuyến mãi nhóm trang phục SIÊU PHẨM từ ngày 29/4 - 3/5

Viết bởi minhminh55
Được đăng ngày 28 Tháng 4 2016

Chúng tôi sẽ giảm giá cho nhóm trang phục SIÊU PHẨM nhân dịp nghỉ lễ lớn tới!

Những trang phục dưới đây sẽ được giảm giá từ ngày 29/4 đến 3/5, cụ thể như sau:

MasterYi Splash 9 Fiora Splash 4
SIÊU PHẨM: Yi 310 -> 280 RP SIÊU PHẨM: Fiora 290 -> 217 RP
Lucian Splash 6 Yasuo Splash 2
SIÊU PHẨM: Lucian 290 -> 217 RP SIÊU PHẨM: Yasuo 290 -> 230 RP
Zed Splash 3 Leona Splash 8
SIÊU PHẨM: Zed 290 -> 217 RP SIÊU PHẨM: Leona 230 -> 161 RP

Bên cạnh đó, gói các trang phục và tướng cũng sẽ được mở bán trong khoảng thời gian này như sau:

  Vật phẩm Giá RP
bundle-1 SIÊU PHẨM: Yi 2219 -> 1417 RP
SIÊU PHẨM: Fiora
SIÊU PHẨM: Lucian
SIÊU PHẨM: Yasuo
SIÊU PHẨM: Zed
SIÊU PHẨM: Leona
Master Yi
Fiora
Lucian
Yasuo
Zed
Leona

1tieudiemtrangphuc

34

Để lại bình luận của bạn tại đây.Chuyên mục: Khuyến mãi