game lien minh huyen thoai

Khuyến mãi trang phục "Thần Kỹ Đối Đầu" từ 26/03 đến 30/03

Viết bởi LR
Được đăng ngày 26 Tháng 3 2018

Thần linh hay khoa kỹ sẽ chiến thắng đây? 

Thật khó để lựa chọn giữa một bên là trang phục của những vị thần hùng mạnh và một bên là trang phục với những công nghệ tối tân. Tuy nhiên, dù sao cũng chọn nhanh đi nhé, bởi các trang phục này chỉ được khuyến mãi từ 26/03 đến hết 30/03 thôi.

Gợi ý: chọn cả hai cũng là một phương án đó.

DANH SÁCH TRANG PHỤC ĐƯỢC KHUYẾN MÃI

Azir_1.jpg - 76.42 kb Garen_6.jpg - 76.85 kb
Azir Ngân Hà
180 RP -> 108 RP
Garen Quân Đoàn Thép
230 RP -> 184 RP
Kassadin_5.jpg - 73.58 kb Fizz_9.jpg - 87.19 kb
Kassadin Đạo Tặc Vũ Trụ
230 RP -> 138 RP
Fizz Siêu Nhân Thiên Hà
250 RP -> 150 RP
Rakan_1.jpg - 74.88 kb Teemo_4.jpg - 42.57 kb
Rakan Bình Minh Vũ Trụ
230 RP -> 115 RP
Teemo Phi Hành Gia
180 RP -> 108 RP
Leona_1.jpg - 79.83 kb Renekton_1.jpg - 73.76 kb
Leona Chiến Thần
60 RP -> 30 RP
Renekton Ngân Hà
60 RP -> 30 RP
Velkoz_2.jpg - 70.93 kb Nautilus_3.jpg - 70.8 kb
Vel'Koz Hồ Quang
150 RP -> 105 RP
Nautilus Phi Hành Gia
120 RP -> 60 RP
Cassiopeia_8.jpg - 70.2 kb Rengar_8.jpg - 75.8 kb
Cassiopeia Bất Diệt
250 RP -> 175 RP
Rengar Máy Móc
250 RP -> 175 RP
Yorick_3.jpg - 63.18 kb Janna_2.jpg - 72.64 kb
Yorick Hồ Quang
210 RP -> 147 RP
Janna Công Nghệ
120 RP -> 60 RP
Orianna_3.jpg - 48.8 kb  
Orianna Thép Gai
120 RP -> 60 RP

Thông tin hỗ trợ

1

34Chuyên mục: Khuyến mãi