game lien minh huyen thoai

LẦN ĐẦU TIÊN giảm giá các trang phục mới ra mắt từ 27/02 đến 05/03

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 27 Tháng 2 2019

LẦN ĐẦU TIÊN xuất hiện trong Cửa Hàng với mức giá khuyến mãi!

Các trang phục mới ra mắt, đẹp về tất cả mọi mặt như hình nền, hoạt cảnh trong trận đấu, âm thanh, ... sẽ LẦN ĐẦU TIÊN được giảm giá trong Cửa Hàng!

Từ 27/02 đến 05/03, những trang phục mới xuất hiện và chưa từng giảm giá lần nào sẽ xuất hiện trong Cửa Hàng với các mức giá siêu hấp dẫn. Chi tiết:


Leona Nhật Thực

396 RP -> 277 RP (30%)

Leona Nguyệt Thực

396 RP -> 277 RP (30%)

Ezreal Vệ Binh Pyjama

369 RP -> 258 RP (30%)

Miss Fortune Vệ Binh Pyjama

369 RP -> 258 RP (30%)

Aurelion Sol Máy Móc

369 RP -> 258 RP (30%)

Braum Mafia

369 RP -> 258 RP (30%)

Lulu Vệ Binh Pyjama

310 RP -> 217 RP (30%)

Soraka Vệ Binh Pyjama

310 RP -> 217 RP (30%)

Heimerdinger Luyện Rồng

310 RP -> 217 RP (30%)

Irelia Thánh Kiếm

310 RP -> 217 RP (30%)

Talon Huyền Kiếm

310 RP -> 217 RP (30%)

Lissandra Tiên Hắc Ám

290 RP -> 203 RP (30%)

Camille Tiên Hắc Ám

290 RP -> 203 RP (30%)

Lux Vệ Binh Pyjama

290 RP -> 203 RP (30%)

Ekko Bí Ngô

290 RP -> 203 RP (30%)

Bá Tước Kledula

290 RP -> 203 RP (30%)

Janna Phù Thủy

290 RP -> 203 RP (30%)

Fiddlesticks Cận Vệ Thép

250 RP -> 175 RP (30%)

Graves Cận Vệ Thép

250 RP -> 175 RP (30%)


Nami Siêu Máy Tính
250 RP -> 175 RP (30%)


LeBlanc Siêu Máy Tính

250 RP -> 175 RP (30%)


Amumu Hỏa Ngục
250 RP -> 175 RP (30%)

 

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi