game lien minh huyen thoai

Lưu ý về trang phục thuê từ sự kiện Thần Bài: hỗ trợ đến hết ngày 7/4

Viết bởi minhminh55
Được đăng ngày 29 Tháng 3 2017

Các bạn sẽ được nhận đầy đủ trang phục thuê vào ngày 31/3 này

TwistedFate Splash 5

Hiện nay, chúng tôi nhận được nhiều thông báo về việc chưa nhận được các trang phục thuê được mở ra trong sự kiện Thần Bài. Vì thế, chúng tôi xin thông báo thời gian các bạn nhận được trang phục thuê của mình từ sự kiện là vào ngày 31/3.

Nếu sau ngày 31/3, các bạn vẫn chưa nhận được đầy đủ, vui lòng liên hệ hỗ trợ tại đây. Sau ngày 7/4, chúng tôi sẽ không nhận thêm các phiếu hỗ trợ nữa, vì vậy các bạn vui lòng kiểm tra đầy đủ sau ngày 31/3.Chuyên mục: Khuyến mãi