game lien minh huyen thoai

Mở bán báu vật Hoa Linh: Phần 2 - Viên & Túi U Hồn cùng Kỉ vật Hoa Linh từ 07/08 đến 09/09

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 07 Tháng 8 2020

Các báu vật Hoa Linh: Phần 2 đã ra mắt!

01-Moban-Vien-U-Hon-800x450.jpg - 230 kb

Sự kiện Hoa Linh Lục Địa 2020: Phần 2 đã chính thức lên sóng vào ngày 07/08. Bên cạnh những trang phục Hoa Linh Lục Địa: Phần 2 mới, có rất nhiều nội dung hấp dẫn khác để các bạn khám phá nữa đó!

Từ 07/08 đến 09/09, Viên U Hồn sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.


Viên U Hồn

SpiritBlossom2020_AkanaOrb_490px.png - 299.29 kb

Khi mở Viên U Hồn, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

• Túi U Hồn.

• Mở ra 6 mảnh trang phục, trong đó: 

• 3 mảnh trang phục Di Sản.

• 3 mảnh trang phục Thường trở lên.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ vật Hoa Linh để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên U Hồn + Kỉ vật
55 RP
SpiritBlossom2020_AkanaOrb_490px.png - 299.29 kb SB_Token.png - 110.76 kb
x1 Viên U Hồn x16 Kỉ vật Hoa Linh
10 Viên U Hồn + 1 Viên tặng thêm + Kỉ vật
550 RP
SpiritBlossom2020_AkanaOrb_490px.png - 299.29 kb SpiritBlossom2020_AkanaOrb_490px.png - 299.29 kb SB_Token.png - 110.76 kb
x10 Viên U Hồn x1 Viên U Hồn x160 Kỉ vật Hoa Linh
25 Viên U Hồn + 1 Túi U Hồn + Kỉ vật
1375 RP
SpiritBlossom2020_AkanaOrb_490px.png - 299.29 kb SpiritBlossom2020_AkanaBag_490px.png - 233.34 kb SB_Token.png - 110.76 kb
x25 Viên U Hồn x1 Túi U Hồn x400 Kỉ vật Hoa Linh

Với Kỉ vật Hoa Linh, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện đó nha. Trong đó tiêu biểu là:

Teemo Phong Linh Tiểu Quái - Hàng Hiệu
2500 Kỉ vật Hoa Linh

Teemo_PrestigeSpiritBlossomSkin.jpg - 143.33 kb

100 Điểm Hàng Hiệu (2020) + Biểu Tượng
2500 Kỉ vật Hoa Linh

SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_100PrestigePoints_EN.png - 168.79 kb

Đa Sắc Dạ Hoa + Biểu Tượng
350 Kỉ vật Hoa Linh / 1 vật phẩm
SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_SpiritBlossomAhriChroma_EN.png - 182.13 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_SpiritBlossomCassChroma_EN.png - 135.91 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_SpiritBlossomKindredChroma_EN.png - 134.26 kb
Ahri
Chiêu Hồn Thiên Hồ
Cassiopeia
Mị Hoặc Xà Yêu
Kindred
Lang Dương Vô Thường
SpiritBlossom2020_EventShop_SpiritBlossom_Lillia_Chroma_EN.png - 133.88 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_SpiritBlossomRivenChroma_EN.png - 122.19 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SpiritBlossom_Thresh_Chroma_EN.png - 148.01 kb
Lillia
Mộng Tưởng Tiên Nữ
Riven
Tàn Kiếm U Hồn
Thresh
Ẩn Diện Quỷ Thần
SpiritBlossom2020_EventShop_SpiritBlossom_Vayne_Chroma_EN.png - 131.02 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SpiritBlossom_Yasuo_Chroma_EN.png - 131.59 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_SpiritBlossomYoneChroma_EN.png - 131.39 kb
Vayne
Tuyệt Vọng Chi Tiễn
Yasuo
Anh Hùng Lãng Kiếm
Yone
Tà Ảnh Song Kiếm

Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ vật Hoa Linh / 1 vật phẩm
SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_BorderDS_SpiritBlossomAhri_EN.png - 145.91 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_BorderDS_SpiritBlossomCass_EN.png - 119.19 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_BorderDS_SpiritBlossomKindred_EN.png - 144.41 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_Border_SB_Lillia_EN.png - 107.79 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_BorderDS_SpiritBlossomRiven_EN.png - 118.58 kb
Ahri
Chiêu Hồn Thiên Hồ
Cassiopeia
Mị Hoặc Xà Yêu
Kindred
Lang Dương Vô Thường
Lillia
Mộng Tưởng Tiên Nữ
Riven
Tàn Kiếm U Hồn
SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_Border_SB_Teemo_EN.png - 136.8 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_Border_SB_Thresh_EN.png - 108 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_Border_SB_Vayne_EN.png - 105.95 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_Border_SB_Yasuo_EN.png - 135.38 kb SpiritBlossom2020_EventShop_SkinBundle_BorderDS_SpiritBlossomYone_EN.png - 145.1 kb
Teemo
Phong Linh Tiểu Quái
Thresh
Ẩn Diện Quỷ Thần
Vayne
Tuyệt Vọng Chi Tiễn
Yasuo
Anh Hùng Lãng Kiếm
Yone
Tà Ảnh Song Kiếm

 


 

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi