game lien minh huyen thoai

Mở bán nhiều Gói Đa Sắc mới từ 01/04

Viết bởi LR
Được đăng ngày 01 Tháng 4 2017

Cho một Đấu Trường Công Lý tràn đầy màu sắc

da sac 1-4 600x338

Chưa bao giờ lại có nhiều Đa Sắc cùng xuất hiện như thế này. Và chúng đều có một điểm chung, ai đoán được không? Thử kéo xuống dưới nhé!

Từ 00:00 ngày 01/04, các Đa Sắc sau sẽ được mở bán trong Cửa Hàng.

Đa Sắc Alistar Bò Sữa

moo cow alistar

Alistar Bò Sữa (Hồng Tinh) 20 RP
Alistar Bò Sữa (Lục Tinh) 20 RP
Alistar Bò Sữa (Mắt Mèo) 20 RP
Alistar Bò Sữa (Lam Tinh) 20 RP
Alistar Bò Sữa (Hồng Tinh) 20 RP
Alistar Bò Sữa (Lam Bảo) 20 RP
Alistar Bò Sữa (Hoàng Tinh) 20 RP
Alistar Bò Sữa (Tử Tinh) 20 RP

Ngoài ra, Gói Đa Sắc Alistar Bò Sữa bao gồm tất cả các Đa Sắc trên cùng trang phục Alistar Bò Sữa và tướng Alistar sẽ được bán với giá 381 RP.

Đa Sắc Gnar Khủng Long Con

dino gnar

Gnar Khủng Long Con (Lam Bảo) 20 RP
Gnar Khủng Long Con (Hồng Tinh) 20 RP
Gnar Khủng Long Con (Mắt Mèo) 20 RP
Gnar Khủng Long Con (Trân Châu) 20 RP
Gnar Khủng Long Con (Tinh Thạch) 20 RP
Gnar Khủng Long Con (Lục Tinh) 20 RP
Gnar Khủng Long Con (Lam Tinh) 20 RP
Gnar Khủng Long Con (Tử Tinh) 20 RP

Ngoài ra, Gói Đa Sắc Khủng Long Con bao gồm tất cả các Đa Sắc trên cùng trang phục Gnar Khủng Long Con và tướng Gnar sẽ được bán với giá 361 RP.

Đa Sắc Meo-kai

meowkai

Meo-kai (Hồng Tinh) 20 RP
Meo-kai (Trân Châu 20 RP
Meo-kai (Hoàng Tinh) 20 RP
Meo-kai (Tử Thạch) 20 RP
Meo-kai (Lam Tinh) 20 RP
Meo-kai (Trái Tim) 20 RP
Meo-kai (Lục Tinh) 20 RP
Meo-kai (Tử Tinh) 20 RP

Ngoài ra, Gói Đa Sắc Meo-kai bao gồm tất cả các Đa Sắc trên cùng trang phục Meo-kai và tướng Maokai sẽ được bán với giá 451 RP.

Đa Sắc Amumu Tiệc Bất Ngờ

amumu surprise party 1

Amumu Tiệc Bất Ngờ (Tử Tinh) 20 RP
Amumu Tiệc Bất Ngờ (Lam Bảo) 20 RP
Amumu Tiệc Bất Ngờ (Mắt Mèo) 20 RP
Amumu Tiệc Bất Ngờ (Cầu Vồng) 20 RP
Amumu Tiệc Bất Ngờ (Lam Tinh) 20 RP
Amumu Tiệc Bất Ngờ (Hồng Ngọc) 20 RP
Amumu Tiệc Bất Ngờ (Trân Châu) 20 RP
Amumu Tiệc Bất Ngờ (Hoàng Tinh) 20 RP

Ngoài ra, Gói Đa Sắc Amumu Tiệc Bất Ngờ bao gồm tất cả các Đa Sắc trên cùng trang phục Amumu Tiệc Bất Ngờ và tướng Amumu sẽ được bán với giá 351 RP.

Thông tin hỗ trợ

  • Tra cứu điểm bán thẻ Garena gần nhất tại: Cyberpay.vn
  • Mua bằng Ví điện tử TopPay: TopPay.vn

1

34Chuyên mục: Khuyến mãi