game lien minh huyen thoai

Mở bán nhóm trang phục Đồ Long từ ngày 07/02

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 07 Tháng 2 2020

Ba trang phục Đồ Long chính thức mở bán trong Cửa Hàng.

LOL_DoLong_800x450.jpg - 356.53 kb

Như đã thông báo trước trong sự kiện: Sở hữu sớm Đồ Long chỉ từ 20 RP tại Cửa Hàng Báu Vật (01.02 - 07.02), 3 trang phục Đồ Long gồm Diana, Olaf, và Trundle Đồ Long sẽ được mở bán trong Cửa Hàng từ ngày 07/02 với giá 250 RP / 1 trang phục.

 

Olaf & Diana Đồ Long

250 RP

 

Trundle Đồ Long

250 RP

Ngoài trang phục, có rất nhiều Đa Sắc của Diana, Olaf, và Trundle Đồ Long được mở bán trong Cửa Hàng với giá 20 RP / 1 màu. Đồng thời, có gói tổng hợp tướng, trang phục, và Đa Sắc có kèm Đa Sắc độc nhất để các bạn có thể sở hữu.

Chi tiết:

Diana-Do-Long-chroma.jpg - 3.83 kb Olaf-Do-Long-chroma.jpg - 3.77 kb Trundle-Do-Long-chroma.jpg - 3.68 kb
Gói Đa Sắc
Diana Đồ Long
400 RP
Gói Đa Sắc
Olaf Đồ Long
430 RP
Gói Đa Sắc
Trundle Đồ Long
370 RP
- Tướng Diana
- Diana Đồ Long
- 6 Đa Sắc (Gồm Hồng Ngọc)
- Tướng Olaf
- Olaf Đồ Long
- 8 Đa Sắc (Gồm Hồng Ngọc)
- Tướng Trundle
- Trundle Đồ Long
- 5 Đa Sắc (Gồm Hồng Ngọc)

Lưu ý: Trong tuần đầu tiên mở bán, 3 trang phục Đồ Long này sẽ không thể mở ra từ Chế Tạo Hextech. Đến hết 13/02, chúng mới có thể ghép được trong tính năng này.Chuyên mục: Khuyến mãi