game lien minh huyen thoai

Mở bán nhóm trang phục Thần Ma kèm ưu đãi hấp dẫn từ 20/12 đến hết 26/12

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 20 Tháng 12 2019

Ưu đãi chỉ có hạn, vì vậy nhanh tay lên các bạn nhé.

Như đã thông báo trong bài chương trình Cửa Hàng Báu Vật, cac trang phục Thần Ma sẽ được mở bán trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại.

Trong tuần đầu tiên mở bán, từ 20/12 đến hết hết 26/12, khi mua lẻ trang phục Thần Ma hay trong các gói, bạn sẽ đều được nhận thêm ưu đãi hấp dẫn đi kèm là 1 Viên Thần Ma 2019.

*Trong thời gian kèm ưu đãi này, các trang phục sẽ không thể mở hay ghép từ Chế Tạo Hextech. Khi hết chương trình, từ ngày 27/12, các trang phục này sẽ mở bán bình thường, không kèm ưu đãi và đã xuất hiện trong Chế Tạo Hextech.

 

Legendary_Skin.png - 2.78 kb Lee Sin Ma Sứ

396 RP

-Tặng kèm 1 Viên Thần Ma 2019 khi mua trong khoảng thời gian từ 20/12 đến hết 26/12-

Bạn có thể sở hữu khung tải trận đặc biệt của trang phục Lee Sin Ma Sứ thông qua gói vật phẩm của trang phục phía dưới đây: 

StoreCard_SkinBundle_NightbringerLeeSinBorder_EN.jpg - 22.08 kb

Gói Lee Sin Ma Sứ (20/12 - 14/01)

544 RP

Trang phục Lee Sin Ma Sứ

Tướng Lee Sin

Biểu tượng Lee Sin Ma Sứ
Kèm khung tải trận đặc biệt


 

Epic_Skin fix.png - 2.55 kb Aphelios Ma Sứ

310 RP

-Tặng kèm 1 Viên Thần Ma 2019 khi mua trong khoảng thời gian từ 20/12 đến hết 26/12-

Trang phục Aphelios Ma Sứ sẽ ra mắt cùng 7 trang phục Đa Sắc, trong đó 1 Đa Sắc Hồng Ngọc sẽ xuất hiện trong gói Đa Sắc, 1 Đa Sắc Bóng Tối sở hữu thông qua Cửa Hàng Kỉ Vật, 5 Đa Sắc còn lại sẽ có giá 20 RP/ 1 màu:

Lục Bảo
20 RP

Nham Tinh
20 RP
Bóng Tối
(Cửa Hàng Kỉ Vật)

Hồng Ngọc
(Gói Trang Phục)
Lam Bảo
20 RP

Lam Ngọc
20 RP
   
Trân Châu
20 RP
   

Bạn có thể sở hữu thêm khung tải trận đặc biệt của trang phục Aphelios Ma Sứ thông qua gói vật phẩm của trang phục hoặc Đa Sắc phía dưới đây: 

StoreCard_SkinBundle_NightbringerApheliosBorder_EN.jpg - 22.85 kb

Gói Aphelios Ma Sứ (20/12- 14/01)

458 RP

Trang phục Aphelios Ma Sứ

Tướng Aphelios

Biểu tượng Aphelios Ma Sứ
Kèm khung tải trận đặc biệt

 

Gói Đa Sắc Aphelios Ma Sứ

460 RP

Trang phục Aphelios Ma Sứ

Tướng Aphelios

6 Đa Sắc
(bao gồm cả Hồng Ngọc)

StoreCard_SkinBundle_ApheliosLaunchBundle_EN.jpg - 20.53 kb

Gói Song Nguyệt Chiến Binh

359 RP

Trang phục Aphelios Ma Sứ

Tướng Aphelios


 

Epic_Skin fix.png - 2.55 kb Nidalee Thần Sứ

310 RP

-Tặng kèm 1 Viên Thần Ma 2019 khi mua trong khoảng thời gian từ 20/12 đến hết 26/12-

Trang phục Nidalee Thần Sứ sẽ ra mắt cùng 6 trang phục Đa Sắc, trong đó 1 Đa Sắc Hồng Ngọc sẽ xuất hiện trong gói Đa Sắc, 1 Đa Sắc Ánh Sáng sở hữu thông qua Cửa Hàng Kỉ Vật, 4 Đa Sắc còn lại sẽ có giá 20 RP/ 1 màu:

Tử Tinh
20 RP
Ánh Sáng
(Cửa Hàng Kỉ Vật)
Trân Châu
20 RP
Lục Tinh
20 RP
Hồng Tinh
20 RP
Hồng Ngọc
(Gói Trang Phục)

Bạn có thể sở hữu thêm khung tải trận đặc biệt của trang phục Nidalee Thần Sứ thông qua gói vật phẩm của trang phục hoặc Đa Sắc phía dưới đây: 

StoreCard_SkinBundle_DawnbringerNidaleeBorder_EN.jpg - 26.74 kb

Gói Nidalee Thần Sứ (20/12 - 14/01)

448 RP

Trang phục Nidalee Thần Sứ

Tướng Nidalee

Biểu tượng Nidalee Thần Sứ
Kèm khung tải trận đặc biệt

 

 

Gói Đa Sắc Nidalee Thần Sứ

430 RP

Trang phục Nidalee Thần Sứ

Tướng Nidalee

5 Đa Sắc
(bao gồm cả Hồng Ngọc)


 

Legendary_Skin.png - 2.78 kb Soraka Thần & Ma

369 RP / 1 trang phục | Sau khi mua 1, trang phục còn lại giảm xuống 258 RP

-Tặng kèm 1 Viên Thần Ma 2019 khi mua trong khoảng thời gian từ 20/12 đến hết 26/12-

Bạn có thể sở hữu thêm khung tải trận đặc biệt của trang phục Soraka Thần & Ma thông qua gói vật phẩm của trang phục phía dưới đây: 

StoreCard_SkinBundle_NightDawnSorakaBorderSet_EN.jpg - 30.02 kb

Gói Soraka Thần & Ma (20/12 - 14/01)

726 RP

Trang phục Soraka Thần & Ma

Tướng Soraka

Biểu tượng Soraka Thần & Ma
Kèm khung tải trận đặc biệt

Lưu ý:

• Những người chơi đã sở hữu các trang phục Thần Ma này trước ngày 20/12 sẽ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC Viên Thần Ma 2019 trong ưu đãi phía trên.

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi