game lien minh huyen thoai

Mở bán và giảm giá Gói Trứng Linh Thú VI từ 10/02 đến hết 14/02

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 10 Tháng 2 2020

Nhanh tay mua ngay Linh Thú Yêu Quý!

LOL_LinhThuNhom6_800x450.jpg - 410.65 kb

Từ 10/02 đến hết 14/02, vào ngay Cửa Hàng để mua các gói Trứng Linh Thú cực kỳ hấp dẫn. Ngoài ra, Trứng Linh Thú Nhóm VI cùng sẽ được khuyến mãi để các bạn sở hữu.

Chi tiết: 

Gói Linh Thú Yêu Quý

300 RP

LT-Nhom-6.jpg - 8.42 kb

x10 Trứng Linh Thú Yêu Quý

Gói True Damage Yêu Quý

300 RP

LT-Nhom-6.jpg - 8.42 kb LT-True-Damage.jpg - 8.65 kb
x5 Trứng Linh Thú Yêu Quý x5 Trứng Linh Thú True Damage

Gói Vệ Binh Tinh Tú Yêu Quý

300 RP

LT-Nhom-6.jpg - 8.42 kb LT-VBTT.jpg - 8.72 kb
x5 Trứng Linh Thú Yêu Quý x5 Trứng Linh Thú Vệ Binh Tinh Tú

Gói True Damage Vệ Binh Tinh Tú

300 RP

LT-True-Damage.jpg - 8.65 kb LT-VBTT.jpg - 8.72 kb
x5 Trứng Linh Thú True Damage x5 Trứng Linh Thú Vệ Binh Tinh Tú

 

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi