game lien minh huyen thoai

Mở lại tự tặng Trang Phục Kỳ Bí và x2 tỉ lệ ra trang phục Huyền Thoại từ 15h 07/02 - 10/02

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 07 Tháng 2 2019

Sở hữu trang phục Huyền Thoại tăng mạnh trong Hộp Quà Kỳ Bí

Từ 15h ngày 07/02 đến hết ngày 10/02, Trang Phục Kì Bí để bạn có thể tự tăng cho bản thân sẽ được mở lại trong Cửa Hàng với giá 79 RP. Với mỗi hộp quà mua được, các bạn sẽ nhận một trang phục ngẫu nhiên mà bạn chưa sở hữu trong Cửa Hàng.

Chú ý: Các bạn phải vào mục Trang Phục trong Cửa Hàng để có thể thấy hộp quà Trang Phục Kì Bí.

Nhưng tin hấp dẫn nhất ở đây, đó là tỉ lệ ra trang phục Huyền Thoại từ Hộp Trang Phục Kỳ Bí đang x2 nhé các bạn. Vì vậy, hãy nhanh tay và sở hữu chúng đi nào!

Thông tin hỗ trợ

1

34Chuyên mục: Khuyến mãi