game lien minh huyen thoai

Những vật phẩm ra mắt cùng sự kiện Huyền Thoại Quyết Đấu

Viết bởi minhminh55
Được đăng ngày 16 Tháng 6 2017

Chúng tôi xin tổng kết những vật phẩm trong sự kiện này để các bạn nắm rõ

600x338

Đầu tiên, hai trang phục mới nhất: Yasuo Ma Kiếm và Riven Thần Kiếm được mở bán trong Cửa Hàng với giá 399 RP từ 16/6 đến hết 22/6, sau đó sẽ trở về giá ban đầu là 599 RP.

Ngoài ra, rất nhiều vật phẩm Chế Tạo Hextech cùng các gói đi kèm cũng được mở bán như sau:

riven

Vật phẩm dành cho con đường Trật Tự

Vật phẩm Giá RP
Thẻ con đường Trật Tự 200
1 Bộ Hextech + 10 Kỉ vật Ánh Sáng 29
11 Bộ Hextech + 110 Kỉ vật Ánh Sáng 299
140 Kỉ vật Ánh Sáng 60
5 bộ Hextech (thêm Tinh Hoa) + 50 Kỉ vật Ánh Sáng 149
700 + 50 Kỉ vật Ánh Sáng 299
Rương Hextech + 10 Kỉ vật Ánh Sáng 20

Thẻ con đường Trật Tự mở ra được những vật phẩm sau:

 • Ngọc Ánh Sáng
 • 100 Kỉ vật Ánh Sáng
 • Rương + chìa khóa Hextech
 • Mẫu mắt Thần Kiếm
 • Nhân đôi Kỉ Vật từ nhiệm vụ hàng ngày
 • Chuỗi nhiệm vụ Tập Sự Trật Tự
 • Chuỗi nhiệm vụ Bậc Thầy Trật Tự

Kỉ vật Ánh Sáng có thể đổi thành:

Vật phẩm Số Kỉ vật Ánh Sáng dùng để đổi
Mảnh Chìa Khóa 40
Biểu tượng Kiếm Bình Minh 80
Biểu tượng Ngày Rạng kèm Biểu cảm 100
Ngọc Ánh Sáng 140
Biểu tượng Trật Tự và Khung tải trận 280

yasuo

Vật phẩm dành cho con đường Hỗn Loạn

Vật phẩm Giá RP
Thẻ con đường Hỗn Loạn 200
1 Bộ Hextech + 10 Kỉ vật Bóng Tối 29
11 Bộ Hextech + 110 Kỉ vật Bóng Tối 299
140 Kỉ vật Bóng Tối 60
5 bộ Hextech (thêm Tinh Hoa) + 50 Kỉ vật Bóng Tối 149
700 + 50 Kỉ vật Bóng Tối 299
Rương Hextech + 10 Kỉ vật Bóng Tối 20

Thẻ con đường Hỗn Loạn mở ra được các vật phẩm:

 • Ngọc Bóng Tối
 • 100 Kỉ vật Bóng Tối
 • Rương + chìa khóa Hextech
 • Mẫu mắt Ma Kiếm
 • Nhân đôi Kỉ vật từ nhiệm vụ hàng ngày
 • Chuỗi nhiệm vụ Tập Sự Hỗn Loạn
 • Chuỗi nhiệm vụ Bậc Thầy Hỗn Loạn

Kỉ vật Bóng Tối có thể đổi thành:

Vật phẩm Số Kỉ vật Bóng Tối dùng để đổi
Mảnh Chìa Khóa 40
Biểu tượng Kiếm Đêm Đen 80
Biểu tượng Sập Tối kèm Biểu cảm 100
Ngọc Bóng Tối 140
Biểu tượng Hỗn Loạn và Khung tải trận 280

Chúc các bạn hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ trong sự kiện Huyền Thoại Quyết Đấu để nhận được nhiều vật phẩm thú vị nhé!Chuyên mục: Khuyến mãi