game lien minh huyen thoai

Quốc Tế Thiếu Nhi - Mở bán Báu Vật siêu hấp dẫn từ 01/06 đến hết 06/06

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 01 Tháng 6 2019

Tiếp tục cơ hội sở hữu Điểm Hàng Hiệu và các Báu Vật hấp dẫn.

bvqttn_baiviet.jpg - 342.73 kb

Quốc Tế Thiếu Nhi - 01/06, đã tới. Để mừng ngày lễ cho thiếu nhi này, rất nhiều những chương trình khuyến mãi sẽ diễn ra!

Quy đổi RP Giảm giá trang phục
Mở bán báu vật Mở lại trang phục kỳ bí

Từ 01/06 đến hết 06/06, sẽ có 3 gói báu vật được mở bán trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại. Mỗi gói đều chỉ mua được 1 lần duy nhất và sẽ đem lại cho bạn những báu vật hấp dẫn.

Chi tiết:

bvqttn_nhidong.jpg - 405.65 kb

bvqttn_thieunhi.jpg - 379.75 kb

bvqttn_phuhuynh.jpg - 394.91 kb

 

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi