game lien minh huyen thoai

Quy đổi RP - Tặng thêm RP từ 22.2 - 25.2

Viết bởi Yukinta
Được đăng ngày 22 Tháng 2 2019

Đổi ngay nào

2topup-22-2.jpg - 281.14 kb

Bắt đầu từ 06:00 giờ sáng ngày 22/2 đến hết 25/2, khi quy đổi RP đến các mốc nhất định, bạn sẽ nhận thêm lượng RP miễn phí, tối đa nhận được 5 lần khuyến mãi trong sự kiện.

Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Bắt buộc phải quy đổi từ Sò sang RP mới được tính trong sự kiện, hình thức nạp RP bằng tin nhắn hoặc AirPay sẽ KHÔNG được nhận khuyến mãi.
  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có tổng cộng 5 lần nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 400 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 2600 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 200 RP tổng cộng 1270 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 40 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 4. 
  • Có thể nhận cả 5 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 5 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 5 lần 2600 RP, nhưng sau 5 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

Chi tiết:

Mốc quy đổi RP cơ bản  RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
100 100 20 120
200 210 40 250
400 425 80 505
1000 1070 200 1270
2000 2200 400 2600

 

Nếu có vần đề cần được giải đáp hoặc cần hỗ trợ trong sự kiện, bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ tại đây.

6659 2       Chuyên mục: Khuyến mãi