game lien minh huyen thoai

Ra mắt nhóm trang phục SIÊU PHẨM từ ngày 2/8

Viết bởi minhminh55
Được đăng ngày 02 Tháng 8 2016

Bạn chiến đấu vì điều gì?

600x300-1

Hãy ấn vào ảnh để ghé thăm trang SIÊU PHẨM: CHIA RẼ

Từ ngày 2/8, bộ ba trang phục SIÊU PHẨM sẽ được ra mắt trong Cửa hàng như sau:

Trang phục Giá RP
Ashe Splash 8 SIÊU PHẨM: Ashe 396
Ekko Splash 3 SIÊU PHẨM: Ekko 369
Katarina Splash 9 SIÊU PHẨM: Katarina 369

Bên cạnh đó, các vật phẩm dưới đây cũng sẽ được mở bán cùng thời điểm này:

Vật phẩm Giá RP
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe Trinh Sát 10
Biểu tượng SIÊU PHẲM: Ashe 10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko 10
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina 10
Mẫu mắt Vệ Tinh 65
Hộp SIÊU PHẨM: Ashe Có được khi mua biểu tượng Thần Cung
Hộp SIÊU PHẨM: Ekko Có được khi mua biểu tượng Giải Mã
Hộp SIÊU PHẨM: Katarina Có được khi mua biểu tượng Thần Đao

Chú ý: Khi mua biểu tượng Thần Cung, Giải Mã hoặc Thần Đao, bạn sẽ được nhận thêm một hộp tương ứng với biểu tượng đã mua, lần lượt là hộp SIÊU PHẨM: Ashe, hộp SIÊU PHẨM: Ekko, và hộp SIÊU PHẨM: Katarina. Khi mở những hộp này, các bạn sẽ nhận được:

  • 1 lõi SIÊU PHẨM
  • 1 Bản vẽ mảnh trang phục tương ứng với biểu tượng đã mua
  • 1 mảnh hộp Nâng Cấp

Ghép 3 mảnh hộp Nâng Cấp để trở thành một hộp Nâng Cấp hoàn chỉnh, hoặc ghép bản vẽ cùng 7 lõi SIÊU PHẨM để trở thành biểu tượng SIÊU PHẨM: Tập Kích của một trong ba tướng Ashe, Ekko hoặc Katarina. Sau khi sở hữu biểu tượng, các bạn sẽ có khung tải trận tương ứng với biểu tượng đã sở hữu.

Lưu ý 

Số lượng chính xác lõi SIÊU PHẨM cần dùng là 7. Do có sai lệch, số lượng 11 lõi SIÊU PHẨM cần dùng được hiển thị trong Liên Minh Huyền Thoại là không chính xác.

(Vui lòng đọc thêm thông tin bên dưới về SIÊU PHẨM + HEXTECH)

Ngoài ra, các trang phục SIÊU PHẨM trước đây sẽ được khuyến mãi như sau:

Trang phục Giá RP
Fiora Splash 4 SIÊU PHẨM: Fiora 203
Leona Splash 8 SIÊU PHẨM: Leona 161
Lucian Splash 6 SIÊU PHẨM: Lucian 203
Yasuo Splash 2 SIÊU PHẨM: Yasuo 203
MasterYi Splash 9 SIÊU PHẨM: Yi 248
Zed Splash 3 SIÊU PHẨM: Zed 203

SIÊU PHẨM + HEXTECH = BÙM!

Ngoài những trang phục mới trên, ở chức năng chế tạo Hextech lần này sẽ chào đón những chức năng mới liên quan đến đợt SIÊU PHẨM lần này.

Những vật phẩm dưới đây sẽ được mở bán từ ngày 2/8 đến 14 giờ ngày 17/8 như sau:

Vật phẩm Giá RP Giá IP
Hộp Nâng Cấp 40 -
Biểu tượng Thần Cung 10 750
Biểu tượng Giải Mã 10 750
Biểu tượng Thần Đao 10 750

Khi mở một Hộp Nâng Cấp, bạn sẽ nhận được các vật phẩm sau:

  • 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên
  • 1 báu vật ngẫu nhiên (mảnh tướng, mảnh trang phục, mảnh mẫu mắt, biểu tượng, ĐÁ QUÝ)
  • 2 lõi SIÊU PHẨM
  • có cơ hội nhận 1 mảnh hộp nâng cấp
Gói Vật phẩm Giá RP
First Strike Augment Bundle StoreCards Gói Nâng Cấp Tập Kích SIÊU PHẨM: Ashe 1715
SIÊU PHẨM: Ekko
SIÊU PHẨM: Katarina
Tướng Ashe
Tướng Ekko
Tướng Katarina
10 hộp Nâng Cấp
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina
Mẫu mắt Vệ Tinh
Thêm 1 Hộp Nâng Cấp
Augment Bundle StoreCard Gói Nâng Cấp 10 hộp Nâng Cấp 400
Thêm 1 Hộp Nâng Cấp
Augment Essence Bundle StoreCard Gói Nâng Cấp Tinh Hoa 5 Hộp Nâng Cấp 200
15 Tinh hoa Lam
Disruption Set StoreCard Gói SIÊU PHẨM: Chia Rẽ SIÊU PHẨM: Ashe 1149
SIÊU PHẨM: Ekko
SIÊU PHẨM: Katarina
Ashe
Ekko
Katarina
Mẫu mắt Vệ Tinh
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina
Overdrive Bundle StoreCard Gói SIÊU PHẨM: Bứt Phá SIÊU PHẨM: Yasuo 1221
SIÊU PHẨM: Fiora
SIÊU PHẨM: Leona
SIÊU PHẨM: Lucian
SIÊU PHẨM: Zed
SIÊU PHẨM: Yi
Yasuo
Fiora
Leona
Lucian
Zed
Master Yi

Các gói dưới đây sẽ được mở đến 14 giờ ngày 8/8 như sau:

Tên gói Vật phẩm Giá RP

First Strike Augment Plus Bundle StoreCards

Gói Nâng Cấp Tập Kích+

1 Đá Quý 1715
SIÊU PHẨM: Ashe
SIÊU PHẨM: Ekko 
SIÊU PHẨM: Katarina 
Ashe 
Ekko 
Katarina 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ashe 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Ekko 
Biểu tượng SIÊU PHẨM: Katarina 
10 hộp Nâng Cấp 
Augment Plus Bundle StoreCard Gói Nâng Cấp+ 10 hộp Nâng Cấp 400
1 Đá Quý

Các thông tin liên quan

  • Tra cứu điểm bán thẻ Garena gần nhất tại: Cyberpay.vn
  • Mua bằng Ví điện tử TopPay: TopPay.vn

1

34

Để lại bình luận của bạn tại đây.Chuyên mục: Khuyến mãi