game lien minh huyen thoai

Tham gia "Đập Trứng Bí Ẩn" - Đập Trứng, sở hữu Linh Thú Rồng và Sân Đấu độc quyền từ 18/09 đến 24/09

Viết bởi h3lpm3
Được đăng ngày 18 Tháng 9 2020

Nhanh tay để sở hữu Linh Thú Rồng: Ao Shin, Choncc, và Umbra dễ thương ngay!

DapTrungBiAn-800x450.jpg - 327.29 kb

Thể Lệ

Sự kiện diễn ra từ 18/9 đến hết 24/9

Dap-Trung-Bi-An.jpg - 296.52 kb

Nếu như chưa tìm thấy, bạn có thể vào sự kiện thông qua 1 vài vị trí có sẵn trên client Liên Minh Huyền Thoại.

button dap trung.jpg - 239.02 kb

Nút để truy cập xuất hiện trong giao diện client.

Bạn có thể dùng RP để đập các trứng Nhỏ, Vừa và To để nhận quà là Trứng Linh Thú và Sân Đấu độc quyền sự kiện (sàn không mở bán sau sự kiện). Cụ thể như sau:

Trung-Nho.jpg - 150.29 kb

Trứng Nhỏ

(49 RP)

Chắc chắn nhận được

1 hoặc 2 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến nhóm 10 (10% ra trứng nhóm 10)

Có cơ hội ra thêm

1 hoặc 2 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến nhóm 10 (10% ra trứng nhóm 10)

• Mua 5 Trứng Nhỏ chắc chắn nhận: 3 Trứng Nhóm 10 (Trứng Linh Thú Rồng)

Trung-Vua.jpg - 153.8 kb

Trứng Vừa

(79 RP)

Chắc chắn nhận được

1 hoặc 2 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến nhóm 10 (30% ra trứng nhóm 10)

Có cơ hội ra thêm

1 hoặc 2 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến nhóm 10 (30% ra trứng nhóm 10)

• Mua 5 Trứng Vừa chắc chắn nhận:  3 Trứng Nhóm 10 (Trứng Linh Thú Rồng)

• Mua 10 Trứng Vừa chắc chắn nhận:  3 Trứng Nhóm 10 (Trứng Linh Thú Rồng)

Trung-To.jpg - 156.06 kb

Trứng To

(109 RP)

Chắc chắn nhận được

1 hoặc 2 trứng nhóm 10

Có cơ hội ra thêm

1 hoặc 2 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến nhóm 10 (30% ra trứng nhóm 10)

• Mua 5 Trứng To chắc chắn nhận: Sân Đấu Lễ Hội

• Mua 10 Trứng To chắc chắn nhận: Sân Đấu Tịnh Hồn

• Mua 15 Trứng To chắc chắn nhận: Sân Đấu U Hồn

Lưu Ý

• Trứng Nhóm 10 (Trứng Linh Thú Rồng) sẽ được mở bán sau khi sự kiện kết thúc

• Nếu may mắn nhận được Sân Đấu từ việc đập trứng, bạn sẽ nhận được 3 Trứng Nhóm 10 khi nhận quà ở mốc 5, 10, 15 Trứng Vừa và To.

• Quà sẽ mất một lúc để được gửi đi. Vui lòng chờ ít phút và kiểm tra lại.

• Mọi hỗ trợ về sự kiện, vui lòng gửi phiếu về https://hotro.garena.vn/.Chuyên mục: Khuyến mãi