game lien minh huyen thoai

Tích Lộc Đầu Xuân - Lãi lên tới 100% RP (15/02-21/02)

Viết bởi LR
Được đăng ngày 15 Tháng 2 2019

Tranh thủ săn lộc đầu xuân nào!

Tích Lộc Đầu Xuân là sự kiện ưu đãi khi bạn quy đổi RP.

Sự kiện diễn ra từ 10:00 15/02 đến hết 21/02/2019. Trong thời gian sự kiện, với mỗi RP quy đổi, bạn nhận được 1 Nén Vàng. Tiếp đó, bạn dùng Nén Vàng để đổi các gói lộc. Sau khi đã đổi một gói lộc, bạn có thể quay lại hàng ngày để nhận RP tặng thêm từ gói đó.

Có tất cả 7 gói lộc. Bạn có thể đổi cả 7 gói, nhưng mỗi gói chỉ đổi được một lần.

7310_1.jpg - 135.45 kb

Thời gian một ngày bắt đầu tính từ 00:00 ngày hôm đó. Nếu không nhận RP trong ngày, số RP có thể nhận ngày hôm đó sẽ mất.

CHI TIẾT CÁC GÓI LỘC

Gói lộc Số RP nhận mỗi ngày Số ngày nhận Tổng số RP có thể nhận được Lãi
Đổi từ 100 Nén Vàng 1-10 RP 5 ngày 5-50 RP 5-50%
Đổi từ 400 Nén Vàng 12 RP 5 ngày 60 RP 15%
Đổi từ 800 Nén Vàng 16 RP 10 ngày 160 RP 20%
Đổi từ 800 Nén Vàng 8 RP 30 ngày 240 RP 30%
Đổi từ 1600 Nén Vàng 24 RP 30 ngày 720 RP 45%
Đổi từ 3200 Nén Vàng 32 RP 60 ngày 1920 RP 60%
Đổi từ 7200 Nén Vàng 90 RP 80 ngày 7200 RP 100%

LƯU Ý

Sẽ mất tối đa 5 phút sau khi quy đổi để hệ thống cập nhật số Nén Vàng của bạn.

Sự kiện có tính cả số RP khuyến mãi. Ví dụ: quy đổi 2000 Sò ra 2200 RP, bạn sẽ nhận được 2200 Nén Vàng.

Bắt buộc phải quy đổi từ Sò sang RP mới được tính trong sự kiện, hình thức nạp RP bằng tin nhắn hoặc AirPay sẽ KHÔNG được nhận khuyến mãi.

Sau khi sự kiện kết thúc vào ngày 21/02/2019, bạn vẫn có thể quay lại trang sự kiện để nhận RP tặng thêm từ các gói mình đã đổi, nhưng sẽ không thể đổi gói mới.

 Chuyên mục: Khuyến mãi