game lien minh huyen thoai

Trang phục Huyền Thoại mới: Garen Sư Vương và Darius Lang Vương!

Viết bởi LR
Được đăng ngày 28 Tháng 6 2018

Nhiều vật phẩm và gói vật phẩm khác cũng được mở bán!

6722_0.jpg - 228.52 kb

Từ 28/06/2018, hai trang phục Huyền Thoại sau sẽ có mặt trong Cửa Hàng. Mau chọn Thần Vương cho mình và tham gia Quyết Đấu 2018 đi nào!

6722_1.jpg - 221.71 kb

6722_2.jpg - 157.12 kb

Nếu muốn nhận được thêm những vật phẩm độc đáo khác, các bạn có thể tham khảo các gói sau:

Gói Garen Sư Vương
843 RP (giá tối thiểu: 50 RP)
6722_3.png - 178.78 kb Trang phục Garen Sư Vương
Biểu tượng Garen Sư Vương kèm khung tải trận
Biểu tượng Vương Miện Sư Tử
Mẫu mắt Sư Tử
Tướng Garen
Gói Darius Lang Vương
880 RP (giá tối thiểu: 50 RP)
6722_4.png - 146.52 kb Trang phục Darius Lang Vương
Biểu tượng Darius Lang Vương kèm khung tải trận
Biểu tượng Vương Miện Chó Sói
Mẫu mắt Chó Sói
Tướng Darius
Siêu Gói Thần Vương
1873 RP (giá tối thiểu: 250 RP)
6722_5.png - 177.2 kb Trang phục Garen Sư Vương

Trang phục Darius Lang Vương

Biểu tượng Garen Sư Vương kèm khung tải trận

Biểu tượng Darius Lang Vương kèm khung tải trận
Biểu tượng Vương Miện Sư Tử
Biểu tượng Vương Miện Chó Sói
Mẫu mắt Sư Tử
Mẫu mắt Chó Sói
Biểu tượng Đại Kiếm Sư Vương
Biểu tượng Đại Phủ Lang Vương
Biểu tượng Quyết Đấu 2018
Viên Sư Vương
Viên Lang Vương
Tướng Garen
Tướng Darius

Thông tin hỗ trợ

Nạp Sò và quy đổi từ Sò sang RP tại: TRANG NẠP THẺ

Bạn đã có thể mua thẻ Garena tại BẤT KỲ ĐÂU. Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY.Chuyên mục: Khuyến mãi