game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Mở lại các trang phục của Lễ Hội Tuyết Rơi từ ngày 17/12/2014

Các trang phục của các mùa Lễ Hội Tuyết Rơi trước đây sẽ được mở lại từ ngày 17/12/2014

2014-12-16 09:28:18

Khuyến mãi 30% dành cho Gragas và Nocturne duy nhất ngày 15/12/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Gragas và Nocturne duy nhất ngày 15/12/2014

2014-12-14 07:09:01

Đón Big Sale "Thiện Ác Đối Đầu" lần hai từ ngày 12/12/2014

Hội đồng sẽ mang tới khuyến mãi dành cho các vị tướng tham gia cuộc chiến này từ ngày 12/12/2014

2014-12-10 10:08:14

Khuyến mãi 30% dành cho Aatrox và Brand duy nhất ngày 11/12/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Aatrox và Brand duy nhất ngày 11/12/2014

2014-12-09 14:56:30

Khuyến mãi 30% dành cho Diana và Nasus duy nhất ngày 10/12/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Diana và Nasus duy nhất ngày 10/12/2014

2014-12-09 11:04:33

Khuyến mãi 30% dành cho Zyra và Skarner duy nhất ngày 9/12/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Zyra và Skarner duy nhất ngày 9/12/2014

2014-12-08 11:31:10

Khuyến mãi 30% dành cho Hecarim và Malzahar duy nhất ngày 8/12/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Hecarim và Malzahar duy nhất ngày 8/12/2014

2014-12-07 12:16:03

Ra mắt hai trang phục Cỗ Máy Chiến Đấu từ ngày 5/12/2014

Viktor đang đẩy mạnh cuộc tiến hóa huy hoàng bằng hai cỗ máy chiến đấu mới nhất của mình

2014-12-04 09:36:15

Khuyến mãi 30% dành cho Maokai và Fizz duy nhất ngày 4/12/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Maokai và Fizz duy nhất ngày 4/12/2014

2014-12-03 01:04:01

Khuyến mãi 30% dành cho Shen và Lissandra duy nhất ngày 3/12/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Shen và Lissandra duy nhất ngày 3/12/2014

2014-12-02 11:08:12