game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Khuyến mãi 30% dành cho Jax và Singed duy nhất ngày 20/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Jax và Singed ngày 20/11/2014

2014-11-19 10:33:47

Khuyến mãi 30% dành cho Riven và Alistar duy nhất ngày 19/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Riven và Alistar vào ngày 19/11/2014

2014-11-18 09:26:17

Khuyến mãi 30% dành cho Tryndamere và Karthus duy nhất ngày 18/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Tryndamere và Karthus ngày 18/11/2014

2014-11-17 11:53:29

Khuyến mãi 30% dành cho Twisted Fate và Caitlyn duy nhất ngày 17/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Twisted Fate và Caitlyn vào ngày 17/11/2014

2014-11-16 12:17:33

Khuyến mãi 30% dành cho Ezreal và Malphite duy nhất ngày 16/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Ezreal và Malphite ngày 16/11/2014

2014-11-15 12:16:15

Khuyến mãi 30% dành cho Vi và Rumble duy nhất ngày 15/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Vi và Rumble vào ngày 15/11/2014

2014-11-14 10:32:30

Khuyến mãi 30% dành cho Jarvan IV và Kog'Maw duy nhất ngày 14/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Jarvan IV và Kog'Maw ngày 14/11/2014

2014-11-13 10:00:12

Ra mắt trang phục Soraka Tử Thần từ ngày 14/11/2014

Trang phục mới nhất của Soraka: Tử Thần, sẽ được ra mắt từ ngày 14/11/2014

2014-11-13 11:07:07

Khuyến mãi 30% dành cho Ryze và Graves duy nhất ngày 13/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Ryze và Graves vào ngày 13/11/2014

2014-11-12 11:13:28

Khuyến mãi 30% dành cho Shen và Garen duy nhất ngày 12/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Shen và Garen ngày 12/11/2014

2014-11-11 09:59:21