game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Khuyến mãi 30% dành cho Ryze và Graves duy nhất ngày 13/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Ryze và Graves vào ngày 13/11/2014

2014-11-12 11:13:28

Khuyến mãi 30% dành cho Shen và Garen duy nhất ngày 12/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Shen và Garen ngày 12/11/2014

2014-11-11 09:59:21

Giảm giá thẻ đổi tên từ ngày 12/11 đến 30/11/2014

Trong khoảng thời gian này, các bạn sẽ có thể thoải mái lựa chọn một cái tên hoàn toàn mới cho mình

2014-11-11 08:50:03

Khuyến mãi 30% dành cho Fiora và Soraka duy nhất ngày 10/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Fiora và Soraka vào 9 giờ ngày 10/11/2014

2014-11-09 13:01:41

Đón Big Sale "Thiện Ác Đối Đầu" từ ngày 7/11/2014

Hội đồng sẽ mang tới khuyến mãi dành cho các vị tướng tham gia cuộc chiến này từ ngày 7/11/2014

2014-11-06 10:44:09

Khuyến mãi 30% dành cho Rammus và Ashe duy nhất ngày 06/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Rammus và Ashe duy nhất ngày 06/11/2014

2014-11-05 10:22:06

Khuyến mãi 30% dành cho Varus và Evelynn duy nhất ngày 05/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Varus và Evelynn duy nhất ngày 05/11/2014

2014-11-04 11:05:11

Khuyến mãi 30% dành cho Nidalee và Gragas duy nhất ngày 04/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Nidalee và Gragas duy nhất ngày 04/11/2014

2014-11-03 10:06:32

Khuyến mãi 30% dành cho Ngộ Không và Miss Fortune duy nhất ngày 03/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Ngộ Không và Miss Fortune duy nhất ngày 03/11/2014

2014-11-02 09:13:57

Khuyến mãi 30% dành cho Corki và Warwick duy nhất ngày 02/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Corki và Warwick duy nhất ngày 02/11/2014

2014-11-01 09:13:37