game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Jarvan IV duy nhất ngày 04/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Jarvan IV duy nhất ngày 04/08/2014

2014-08-03 09:03:53

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Vayne duy nhất ngày 03/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Vayne duy nhất ngày 03/08/2014

2014-08-02 07:43:16

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Fizz trong ngày 2 và 3/8/2014

Hội đồng sẽ mở khuyến mãi dành cho tướng Fizz vào hai ngày cuối tuần này.

2014-08-01 12:27:38

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Renekton duy nhất ngày 02/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Renekton duy nhất ngày 02/08/2014

2014-08-01 09:30:58

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Cailtyn duy nhất ngày 01/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Cailtyn duy nhất ngày 01/08/2014

2014-07-31 11:12:49

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Brand duy nhất ngày 31/7/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Brand duy nhất ngày 31/7/2014

2014-07-30 09:16:29

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Warwick duy nhất ngày 30/7/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Warwick duy nhất ngày 30/7/2014

2014-07-29 09:51:11

Ra mắt các trang phục Máy Móc từ ngày 26/7/2014

Dự án Máy Móc đã hoàn thiện, mang tới những trang phục mới nhất dành cho các Anh hùng

2014-07-25 10:01:00

Khuyến mãi 50% combo tướng và trang phục Kayle Chiến Thần duy nhất ngày 25/7/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Kayle vào ngày 25/7/2014

2014-07-24 09:23:37

Khuyến mãi 50% combo tướng và trang phục Riven Thỏ Ngọc duy nhất ngày 24/7/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Riven vào ngày 24/7/2014

2014-07-23 10:01:26