game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Đón Big Sale "Thiện Ác Đối Đầu" từ ngày 7/11/2014

Hội đồng sẽ mang tới khuyến mãi dành cho các vị tướng tham gia cuộc chiến này từ ngày 7/11/2014

2014-11-06 10:44:09

Khuyến mãi 30% dành cho Rammus và Ashe duy nhất ngày 06/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Rammus và Ashe duy nhất ngày 06/11/2014

2014-11-05 10:22:06

Khuyến mãi 30% dành cho Varus và Evelynn duy nhất ngày 05/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Varus và Evelynn duy nhất ngày 05/11/2014

2014-11-04 11:05:11

Khuyến mãi 30% dành cho Nidalee và Gragas duy nhất ngày 04/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Nidalee và Gragas duy nhất ngày 04/11/2014

2014-11-03 10:06:32

Khuyến mãi 30% dành cho Ngộ Không và Miss Fortune duy nhất ngày 03/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Ngộ Không và Miss Fortune duy nhất ngày 03/11/2014

2014-11-02 09:13:57

Khuyến mãi 30% dành cho Corki và Warwick duy nhất ngày 02/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Corki và Warwick duy nhất ngày 02/11/2014

2014-11-01 09:13:37

Khuyến mãi 30% dành cho Draven và Teemo duy nhất ngày 01/11/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Draven và Teemo duy nhất ngày 01/11/2014

2014-10-31 09:14:53

Khuyến mãi 30% dành cho Syndra và Katarina duy nhất ngày 31/10/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Syndra và Katarina duy nhất ngày 31/10/2014

2014-10-30 10:16:11

Ra mắt trang phục Ngộ Không Âm Phủ và LeBlanc Nàng Quạ Đen từ ngày 28/10/2014

Hai trang phục mới nhất của Lễ Hội Ma Ám 2014 sẽ được ra mắt từ ngày 28/10/2014

2014-10-27 08:28:34

Mở lại các trang phục của Lễ Hội Ma Ám từ ngày 24/10/2014

Các trang phục của Lễ Hội Ma Ám sẽ được mở lại từ ngày 24/10/2014

2014-10-23 08:49:16