game lien minh huyen thoai

Các tin tức khác

Khuyến mãi 30% dành cho Katarina và Pantheon duy nhất ngày 03/09/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi dành cho tướng Katarina và Pantheon duy nhất ngày 03/09/2014

2014-09-02 14:15:40

Thông báo về lỗi giá của sự kiện "Khuyến mãi trang phục di sản ngày 2/9"

Hội đồng Liên Minh sẽ điều chỉnh lại giá bán và hoàn trả lại RP cho các bạn đúng với giá khuyến mãi.

2014-09-01 07:20:00

Mở lại trang phục Di Sản và khuyến mãi các tướng yêu thích nhân dịp Quốc Khánh

Hội đồng sẽ mở lại các trang phục Di Sản từ ngày 01/09/2014

2014-08-31 03:12:57

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Irelia duy nhất ngày 31/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Irelia duy nhất ngày 31/08/2014

2014-08-30 11:13:02

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Alistar duy nhất ngày 30/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Alistar duy nhất ngày 30/08/2014

2014-08-29 08:24:32

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Riven trong ngày 30 và 31/08/2014

Riven và các trang phục của mình sẽ được giảm giá 30% trong hai ngày cuối tuần này.

2014-08-29 03:09:45

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Shen duy nhất ngày 29/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Shen duy nhất ngày 29/08/2014

2014-08-28 10:18:48

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Maokai duy nhất ngày 28/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Maokai duy nhất ngày 28/08/2014

2014-08-27 11:28:52

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Annie duy nhất ngày 27/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Annie duy nhất ngày 27/08/2014

2014-08-26 09:52:23

Khuyến mãi 30% tướng và trang phục Olaf duy nhất ngày 26/08/2014

Hội đồng sẽ mang đến khuyến mãi đặc biệt dành cho tướng Olaf duy nhất ngày 26/08/2014

2014-08-25 09:36:53