Một thanh kiếm không có vỏ

1

Khi ta chứng kiến em trai Yasuo bắt đầu luyện tập, nó đã truyền sức sống vào thanh kiếm ở cái chạm đầu tiên. Ai đó đã nghe thấy tiếng thì thầm trong đại sảnh, so sánh nó với những vị kiếm sĩ già. Thế nhưng nó lớn dần, kĩ năng tăng lên và cái tôi của nó cũng vậy. Nó đã rất bốc đồng, khoe khoang, bỏ ngoài tai những bài học của sư phụ và không hề biết về sự kiên nhẫn.

Sợ rằng em trai sẽ trượt quá xa khỏi chính đạo, ta đã tới, không phải để cảnh báo, mà để kêu gọi danh dự của nó. Ta đưa cho nó một hạt giống cây phong, bài học cao nhất trong võ đường về sự khiêm tốn… thứ gì mà Yasuo dường như đã quên mất. Một hạt giống chỉ là một hạt giống, nhưng nó mang lại đủ thời gian để một người có thể cảm nhận hết cái đẹp ở phía trong. Yasuo nhận món quà và ngày hôm sau, nó nhận một vị trí canh gác hết sức khiêm tốn. Ta đã rất hi vọng nó sẽ học được sự kiên nhẫn và những đức tính cần thiết cho một kiếm sĩ.

Nhưng không.

Hôm nay, Yasuo thực hiện một hành vi làm phản bằng cách ám sát nhân vật đầu tiên mà nó đã thề sẽ bảo vệ. Nó đã phản bội quốc gia, phản bội bạn bè, và  phản bội chính mình. Ta tự hỏi liệu có phải nó đã sa chân vào con đường tăm tối. Nhưng nhiệm vụ của ta không phải đặt câu hỏi; ta phải gánh vác nghĩa vụ của mình. Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mai xuất hiện, ta sẽ lên đường đoạt lại một thanh kiếm không vỏ: em trai Yasuo của ta.

2

Để lại bình luận của bạn tại đây.