Hướng dẫn sử dụng Câu Lạc Bộ

Cơ bản

·         Trong client cũ: Bạn có thể tìm thấy Câu Lạc Bộ ở bảng cộng đồng, giữa nút danh sách bạn bè và thông báo.

·         Trong client cập nhật: Trang chủ và danh sách thành viên của Câu Lạc Bộ nằm trong Hồ Sơ của bạn. Bạn cũng có thể tham gia chat bằng cách nhấp vào Câu Lạc Bộ ở bảng cộng đồng bên tay phải.

·         Để gia nhập Câu Lạc Bộ, bạn cần yêu cầu chủ sở hữu hoặc quản lý gửi lời mời đến mình. Bạn cũng có thể tự tạo một Câu Lạc Bộ, và mời bất kỳ ai bạn thích.

·         Câu Lạc Bộ hiện có giới hạn 50 thành viên.

·         Bạn có thể gia nhập tối đa 3 Câu Lạc Bộ, nhưng chỉ được sở hữu một trong số chúng.

·         Phòng chat của Câu Lạc Bộ tồn tại vĩnh viễn chừng nào Câu Lạc Bộ còn hoạt động, nhưng chỉ 100 tin nhắn gần nhất được lưu lại.

·         Mỗi Câu Lạc Bộ có một tên và thẻ tên duy nhất. Để mở khóa thẻ tên, bạn phải có ít nhất 5 thành viên.

Vai trò

Tùy theo vai trò của bạn trong Câu Lạc Bộ, bạn có thể thực hiện các tương tác sau:

Chủ sở hữuQuản lýThành viên

Mời và loại thành viên

Thăng cấp thành viên thành quản lý

Chấp thuận đề cử thành viên

Tạo thẻ tên

Đặt thông điệp trong ngày

Mời và loại thành viên

Chấp thuận đề cử thành viên

Đặt thông điệp trong ngày

Đề cử người chơi vào Câu Lạc Bộ

Biểu hiện

Tên Câu Lạc Bộ

Tên Câu Lạc Bộ bạn đang chọn sẽ được những người chơi khác nhìn thấy. Nó xuất hiện trên bảng điểm và màn hình kết thúc trận. Tên Câu Lạc Bộ có giới hạn 25 ký tự, và có thể có dấu (’).

Tên và thẻ tên Câu Lạc Bộ cũng bị hạn chế như tên người chơi, nên chúng phải là duy nhất và không chứa từ ngữ bị cấm. Tên các đội chuyên nghiệp được giữ riêng và sẽ hạn chế tất cả mọi người trừ thành viên của chính đội đó.

Tên Câu Lạc Bộ đang hoạt động của bạn sẽ xuất hiện thay thế trạng thái nếu trạng thái của bạn để trống.

Thẻ tên

Khi Câu Lạc Bộ có tối thiểu 5 thành viên, bạn sẽ được tạo thẻ tên. Thẻ tên có từ hai đến năm ký tự, xuất hiện cạnh tên người chơi khi bạn đang chơi hoặc chuẩn bị cho trận đấu. Những người chơi khác sẽ thấy nó trong sảnh chờ, màn hình tải trận, chọn tướng, trong trận, và màn hình kết thúc trận. Thẻ tên có thể chứa dấu.

Gia nhập nhiều Câu Lạc Bộ

Bạn có thể là thành viên hoặc quản lý của tối đa ba Câu Lạc Bộ, nhưng chỉ được là chủ sở hữu của một Câu Lạc Bộ. Trong một lúc, chỉ một Câu Lạc Bộ được tính là “hoạt động,” nghĩa là tên và thẻ tên Câu Lạc Bộ đó sẽ xuất hiện cùng tên người chơi của bạn.

Hỏi – Đáp

Làm sao để tôi nhượng quyền sở hữu Câu Lạc Bộ cho người khác?

Trong client cũ: Chuột phải vào thành viên bất kỳ trong sảnh Câu Lạc Bộ và chọn “Nhượng quyền sở hữu.”

Trong client cập nhật: Nhượng quyền sở hữu Câu Lạc Bộ qua mảng Thành Viên. Bậtdanh sách hành động của thành viên bạn muốn nhượng quyền sở hữu sau đó chọn “Nhượng quyền sở hữu” và xác nhận nhượng quyền.

Tôi có thể thay đổi tên/thẻ tên Câu Lạc Bộ không?

Hiện tại, bạn không thể thay đổi tên hoặc thẻ tên một khi chúng đã được tạo ra. Cách tốt nhất để làm điều đó lúc này là loại bỏ tất cả thành viên và xóa Câu Lạc Bộ, sau đó tạo một Câu Lạc Bộ mới với tên mong muốn và mời lại các thành viên cũ.

Câu Lạc Bộ của tôi có bị giải tán nếu không có hoạt động nào trong một khoảng thời gian xác định không?

Câu trả lời là không. Có thể trong tương lai chúng tôi sẽ làm tên các Câu Lạc Bộ không hoạt động khả dụng trở lại sau một khoảng thời gian xác định, nhưng Câu Lạc Bộ thì vẫn tồn tại.

Chuyện gì xảy ra nếu chủ sở hữu Câu Lạc Bộ bị cấm vĩnh viễn?

Một thành viên Câu Lạc Bộ cần liên lạc với Chăm Sóc Khách Hàng tại đây, và chúng tôi có thể nhượng quyền sở hữu Câu Lạc Bộ sang cho thành viên cấp cao nhất hiện tại.

Làm sao để tôi rời Câu Lạc Bộ?

Trong client cũ: Chuột phải vào Câu Lạc Bộ bạn muốn rời trong bảng cộng đồng, và chọn “Rời Câu Lạc Bộ.”

Trong client cập nhật: Vào trang chủ Câu Lạc Bộ, nhấp vào bánh răng ở góc trên bên phải thực đơn tùy chọn Câu Lạc Bộ, và chọn “Rời Câu Lạc Bộ.” Bạn cũng có thể tự chọn bản thân trong sảnh Câu Lạc Bộ và chọn “Rời Câu Lạc Bộ.”