Hỏi - Đáp Liên Minh: Tiền Mùa Giải

LOL CMS 136 Article 01

Trang ngọc mới sẽ hoạt động thế nào? Chúng tôi có được miễn phí trang ngọc mới không?

Bạn sẽ có năm trang mặc định (không thể chỉnh sửa) và hai trang miễn phí ngay từ đầu. Ngoài ra, nếu đã mở khóa bất kỳ trang ngọc nào, ở hệ thống mới bạn vẫn được giữ chúng.

Những người sưu tầm ngọc đặc biệt từ sự kiện thì sao? Nếu những thứ đó bị xóa khỏi tài khoản mà không có gì thay thế thì khó chịu lắm. 

Chúng tôi sẽ thiết kế một mẫu mắt dành riêng cho bất kỳ ai sở hữu ngọc đặc biệt HOẶC đã bỏ ít nhất 125000 IP để mua ngọc hoặc trang ngọc* trước ngày 01/09/2017. Chúng tôi cũng tặng một biểu tượng đặc biệt cho những ai sở hữu ngọc hiếm.
*Nếu bạn mua trang ngọc bằng RP, chúng tôi sẽ tính mỗi trang là 6300 IP vào tổng số.

Khi nào thì Ngọc được cập nhật?

Ngày 09/11, khi Tiền Mùa Giải bắt đầu.

Sắp tới chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều Tinh Hoa Lam, liệu giá để nâng cấp thông thạo tướng có tăng lên theo không?

Có, nhưng chỉ là tăng về con số thôi. Số Tinh Hoa Lam cần để nâng thông thạo tướng sẽ được nhân lên 63.7, nhưng số Tinh Hoa Lam bạn đang có cũng được nhân lên chừng đó luôn.

Sẽ có thể xem được ngọc của đối thủ trong một trận không? Những hiệu ứng như Tốc Biến Ma Thuật hay đổi Phép Bổ Trợ có thể gây ra nhiều lỗ hổng thông tin chưa từng có. Cần có biện pháp gì để khắc phục tình trạng này chứ.

Trên màn hình tải trận sau khi kết thúc chọn tướng, bạn sẽ có thể xem các Hệ / Ngọc Siêu Cấp của từng người chơi. Bạn cũng có thể xem Ngọc Siêu Cấp của họ ở bảng điểm trong trận. Riêng với Tốc Biến Ma Thuật, nếu có người sở hữu ngọc đó, bạn có thể nhận ra thông qua bảng điểm bởi sau khi sử dụng Tốc Biến, biểu tượng Tốc Biến của họ sẽ được thay bằng một biểu tượng hoàn toàn khác.

LOL CMS 136 Article 02

Trong tương lai liệu có thêm những loại ngọc mới không?

Chắc chắn chúng tôi sẽ thêm/bớt/điều chỉnh ngọc và ngọc siêu cấp trong tương lai! Hiện tại chúng tôi cũng đang có một vài ngọc siêu cấp chưa hoàn thiện để ra mắt. Tuy nhiên, đừng trông đợi một Hệ hoàn toàn mới vào Giữa Mùa Giải hoặc Tiền Mùa Giải sau nhé.