Lịch thi đấu và kết quả Chung Kết Thế Giới 2019

Worlds-2019-Orchestral-Theme-Article-Banner.jpg - 194.58 kb

Nếu như còn chưa biết xem Lịch Thi Đấu hoặc Kết Quả của Chung Kết Thế Giới 2019 ở đâu, thì các bạn hãy lưu bài viết này lại nhé!

Xem trực tiếp diễn biến Chung Kết Thế Giới 2019 trên VETV: https://www.youtube.com/user/GarenaVietnam

Vòng Chung Kết - Chung Kết Thế Giới

LICHTHIDAU-CHUNGKET.jpg - 1.16 MB

Vòng Bán Kết - Chung Kết Thế Giới

ketqua-banket2.jpg - 1.14 MB

ketqua-banket1.jpg - 1.15 MB

Vòng Tứ Kết - Chung Kết Thế Giới

Vòng Bảng - Chung Kết Thế Giới

ketquaVB-ngay8.jpg - 1.18 MB

ketquaVB-ngay7.jpg - 1.17 MB

tiebreak-bangA.jpg - 1.15 MB

ketquaVB-ngay6.jpg - 1.15 MB

fpxwin.jpg - 1.18 MB

ketqua-VBngay5.jpg - 1.2 MB

ketquaVB-ngay3.jpg - 1.18 MB

ketqua-VBngay2.jpg - 1.18 MB

ketquaVB-ngay1.jpg - 1.19 MB

Vòng Khởi Động - Chung Kết Thế Giới

ketqua0510.jpg - 1.17 MB

KETQUA0410.jpg - 1.2 MB