Tease Bảng A - Ngày 6 Chung Kết Thế Giới 2019

Xem chi tiết tại: https://youtu.be/42ph_RhSg1g