ĐTCL Vô Hạn Thiên Hà: Cập nhật tình hình giữa mùa giải

tft_header-dev-thoughts.jpg - 121.9 kb

Dài Quá; Ngại Đọc – ĐTCL: Vô Hạn Thiên Hà sẽ được cập nhật Giữa Mùa vào khoảng đầu tháng 6. Đợt cập nhật này sẽ bao gồm:

●     Một kỳ xếp hạng mới có reset

●     “Trả nợ” phần thưởng xếp hạng cho mùa 1 (Khởi Đầu), 2 (Nguyên Tố Trỗi Dậy) và trao phần thưởng cho kỳ 1 của mùa 3 (Vô Hạn Thiên Hà)

●     Thêm một vài tướng và tộc/hệ, xóa một vài tướng và tộc/hệ khác.

●     Vé thiên hà mới, với hệ thống sân đấu, trứng và biểu cảm mới.

●     Ba chủng loại Linh Thú mới trong một trứng Linh Thú nhóm mới nữa.


Xin chào, thuyền trưởng,

Hãy nói về nửa sau của Vô Hạn Thiên Hà nào! Chúng tôi đã quyết định kéo dài thời gian và cấu trúc của mùa giải để cân bằng game tốt hơn và tạo ra những thay đổi mới mẻ nhưng không quá đảo lộn dành cho bạn. Mùa giải Vô Hạn Thiên Hà giờ sẽ kéo dài 6 tháng với một đợt cập nhật lớn ở giữa mùa giải. Chúng tôi muốn khiến nó vẫn thật thú vị, nhưng không thay đổi quá nhanh. Đây vẫn là thử nghiệm, nên bạn có thể sẽ thấy những khung thời gian mới dành cho mùa giải trong tương lai.

Theo dự kiến, chúng tôi sẽ thêm vào – đồng thời loại bỏ, một vài những vị tướng và tộc/hệ trong phiên bản 10.12 (theo lịch là khoảng đầu tháng 6). Thêm vào đó, chúng tôi sẽ trả phần thưởng xếp hạng mà các bạn đã đợi từ rất lâu của mùa 1 và mùa 2, bắt đầu một kỳ Xếp Hạng mới, và khởi động một vé sự kiện mới. Chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn trong tháng này, còn giờ thì chỉ nói sơ qua thôi nhé!


Xếp Hạng

Một trong những mục tiêu của việc kéo dài thời gian mùa giải là để bạn có nhiều thời gian hơn cho việc tận hưởng nội dung và cơ chế mùa giải. Dù vậy, chúng tôi cũng cảm thấy việc chia mùa giải ra thành hai kỳ xếp hạng riêng biệt là một điều cần thiết, bởi đợt cập nhật giữa mùa là đủ lớn để bạn phải nắm bắt lại trò chơi. Xếp hạng của bạn sẽ được reset lại, nhưng ở một mức độ nhẹ nhàng hơn so với khi chuyển hẳn sang mùa mới. Đa số người chơi sẽ bắt đầu ở một bậc thấp hơn xếp hạng ban đầu của mình (vd, Vàng 3 xuống Bạc 3). Tất cả người chơi Cao Thủ trở lên sẽ trở lại Kim Cương 4.

Đối với những ai muốn biết thời gian chính xác cho việc leo hạng của mình, thì kỳ xếp hạng đầu tiên sẽ kết thúc khi máy chủ đóng lại để bảo trì cập nhật phiên bản 10.12, và kỳ xếp hạng mới sẽ bắt đầu ngay khi máy chủ được mở trở lại.


Phần Thưởng Xếp Hạng

Đối với những người chơi có xếp hạng từ Vàng trở lên trong hai mùa giải đầu tiên, bạn sẽ nhận được các Linh Thú Vinh Quang trong phiên bản 10.12. Trong tương lai, bạn sẽ nhận được thêm các biểu cảm dựa trên xếp hạng của mình sau mỗi kỳ xếp hạng. Thêm vào đó, nếu bạn được Vàng hoặc hơn trong cả hai kỳ xếp hạng Vô Hạn Thiên Hà, bạn sẽ được trao tặng Linh Thú Vinh Quang Thiên Hà khi mùa giải kết thúc.

new-rankedLL_sketches.jpg - 209.55 kb

 

Đang trong quá trình phát triển và có thể thay đổi.


 

Vé Vô Hạn Thiên Hà II

Chúng tôi đã nhận rõ rằng bạn thích việc có một quá trình chơi ĐTCL, ngay cả khi bạn liên tục thua trong bi kịch L. Vì vậy, cùng với kỳ xếp hạng mới, một vé Vô Hạn Thiên Hà mới miễn phí cùng một Vé Thiên Hà+ trả phí mới sẽ được ra mắt.

New-SG_riversprite_sketches.jpg - 181.91 kb

Vé Thiên Hà Mới sẽ bao gồm:

●     Sân Đấu

●     Biểu Cảm

●     Chưởng Lực

●     Linh Thú

Ngoài ra, trong vé sự kiện này, bạn cũng sẽ thấy một trứng Linh Thú với ba chủng loại mới. Chúng tôi sẽ chưa tiết lộ chúng vội trong hôm nay thôi, nhưng sẽ để lại một hé lộ nho nhỏ ở đây nè:

New-LLconcept.jpg - 190.82 kb