Đa Sắc Vinh Danh 5 mùa giải 2020 chuẩn bị ra mắt!

2020honor5chromas.jpg - 240.89 kb

Mỗi mùa giải, chúng tôi đều thêm vào những đa sắc mới dành cho hai trang phục Vinh Danh là Twitch Trung CổWarwick Xám để giúp những người chơi đạt được mốc Vinh Danh 5 có được những phần thưởng mới sau mùa giải.

Khi mở hộp Vinh Danh 5 của mùa giải này, bạn sẽ nhận được một Kỉ Vật Vinh Danh 5 có thể dùng để đổi Twitch Trung Cổ, Warwick Xám, một trong hai đa sắc mới 2020 của chúng, hoặc một trong hai đa sắc của năm 2019. Bạn cần phải sở hữu trang phục Twitch Trung Cổ và Warwick Xám trước khi có thể đổi lấy đa sắc tương ứng, nhưng không cần phải sở hữu cả hai. Ngoài ra, Hộp Vinh Danh 5 còn bao gồm một biểu cảm hoặc mẫu mắt ngẫu nhiên.

Hình như năm ngoái Vinh Danh 5 nhận được tới 2 Kỉ Vật Vinh Danh lận đó, sao năm nay có 1 vậy?

Năm ngoái, khi chúng tôi ra mắt các đa sắc Vinh Danh, thông báo ban đầu của chúng tôi là sẽ tặng cả hai đa sắc cho các người chơi đạt Vinh Danh 5, nhưng về sau chúng tôi đã thêm vào hệ thống kỉ vật để giúp các bạn có thể nhận đa sắc mà không cần phải sở hữu cả hai trang phục từ trước. Bởi vì lời hứa tặng cả hai đa sắc ban đầu, chúng tôi đã tặng cho các bạn hai kỉ vật trong Hộp Vinh Danh của năm ngoái để giữ đúng lời hứa (cũng được xem là đáng kính đó). Đồng thời chúng tôi cũng đã thông báo rằng từ giờ trở đi, Hộp Vinh Danh 5 sẽ chỉ chứa một kỉ vật.

Hãy tiếp tục chiến đấu bằng danh dự nhé! Hẹn gặp lại trên Summoner’s Rift!