Chi tiết thông tin Tộc/Hệ, Tướng trong Vô Hạn Thiên Hà: Hành Trình Mới