Đấu Trường Chân Lý: Vô Hạn Thiên Hà giữa mùa giải có gì mới?

Xem chi tiết tại: https://youtu.be/r3DEB4K35Vw