Thử nghiệm Tố cáo ngay trong giai đoạn Chọn Tướng & Tắt tiếng người chơi

ChampSelectReporting3.jpg - 129.99 kb

Trong tháng này, chúng tôi đã nhắc đến việc chạy những thử nghiệm nhanh trên máy chủ nhằm thích ứng tốt hơn với những hành vi tiêu cực của người chơi. Trong phiên bản 10.13 và 10.14, chúng tôi sẽ chạy thử nghiệm tính năng tố cáo trong giai đoạn cấm chọn và tắt chat. Chúng tôi sẽ bắt đầu với Bắc Mỹ và Hàn Quốc từ đầu phiên bản 10.13, và mở rộng thử nghiệm dần trong các phiên bản sau. Bạn sẽ nhận được thông báo ngay trong giai đoạn cấm chọn một khi những thử nghiệm này đến với khu vực của bạn.

Tắt Chat Cấm Chọn

Chúng tôi chạy tính năng thử nghiệm này nhằm xác định xem liệu việc tắt chat trong giai đoạn cấm chọn liệu có thay đổi những hành vi tiêu cực của người chơi hay không.

Nếu bạn chọn tắt chat một ai đó trong cấm chọn, người chơi đó cũng sẽ tiếp tục bị tắt chat trong game. Thậm chí, lệnh tắt chat này vẫn sẽ tồn tại nếu hai người chơi còn gặp lại nhau trong các trận đấu sau này. Dù vậy, lệnh tắt chat này sẽ không có hiệu lực trong màn hình tổng kết cuối trận vì chúng tôi chỉ tập trung vào tính năng tắt chat khi chơi, chứ không phải là tắt chat trên toàn client. Tuy nhiên, nếu nhận thấy màn hình tổng kết trận có ảnh hưởng quan trọng hơn các tính năng khác, chúng tôi sẽ ưu tiên cho nó.

Tố Cáo Cấm Chọn

Chúng tôi cũng chạy thử nghiệm này nhằm tìm hiểu kĩ hơn về các hành vi tiêu cực trong giai đoạn cấm chọn, và tác động của chúng lên trò chơi (tỉ lệ thắng, tỉ lệ bị tố cáo trong game,...)

Một khi thử nghiệm kết thúc, chúng tôi sẽ dùng dữ liệu đã có được để lên kế hoạch cho một hệ thống trừng phạt trong thời gian tới.

Chúng tôi đang rất háo hức khi được đưa những tính năng xử lý hành vi tiêu cực này lên máy chủ chính thức! Hãy đón chờ nhiều cập nhật hơn trong suốt năm nay và tiếp tục trong năm 2021.