Akali quay trở lại cạnh tranh vị trí sát thủ đường giữa! | Tổng quan Cập nhật 10.16

Xem chi tiết tại: https://youtu.be/zpanUHLh73U