Chi tiết phiên bản cập nhật Đấu Trường Chân Lý 10.17

Patch_10.17_Notes_Banner_v3.jpg - 402.59 kb

Xin chào những Chiến Binh Vũ Trụ,

Như đã thông báo, phiên bản này sẽ là một phiên bản khá nhỏ. Xẻng Vàng Trao Tay sẽ là thiên hà mới cho mọi người một cái xẻng ở đầu trận đấu. Hệ Sao Đôi đã bị loại bỏ. Các thay đổi cân bằng cũng chỉ là những đợt tăng và giảm nhẹ nhàng hết sức có thể.

Giờ thì vào thôi!

Hệ Thống

Thiên Hà

 • Thiên Hà Mới - Xẻng Vàng Trao Tay: Tất cả người chơi sẽ nhận được một xẻng vàng đầu trận.
 • Hệ Sao Đôi bị loại bỏ khỏi trò chơi.

Trang Bị

 • Quyền Năng Khổng Lồ - Cộng Dồn Tối Đa: 50 ⇒ 25
 • Bàn Tay Công Lý - Sát Thương & Hồi Phục: 50% ⇒ 45%

Tộc/Hệ

 • Sát thương cộng thêm mỗi ô - Xạ Thủ: 10/18% ⇒ 9/16%

Tướng

Bậc 1

 • Jarvan IV - Giáp: 45 ⇒ 40
 • Poppy - Kháng Phép: 30 ⇒ 35

Bậc 2

 • Blitzcrank - Giáp: 45 ⇒ 60

Bậc 3

 • Cassiopeia - Sát Thương Kĩ Năng: 700/1500/3000 ⇒ 700/1500/3500
 • Master Yi - Sát Thương Chuẩn: 75/100/150 ⇒ 70/95/145
 • Neeko - Sát Thương Kĩ Năng: 150/250/500 ⇒ 150/250/450
 • Shaco - Giáp: 25 ⇒ 20

Bậc 4

 • Riven - Máu: 800 ⇒ 850
 • Riven - Kháng Phép: 20 ⇒ 30
 • Sửa một lỗi nhỏ liên quan tới tốc độ đánh của Riven

Bậc 5

 • Gangplank - Sát Thương Kĩ Năng: 550/700/9001 ⇒ 525/675/9001
 • Xerath - Sát Thương Mục Tiêu Chính Kĩ Năng: 300/400/2500 ⇒ 320/440/2500
 • Xerath - Sát Thương Lan Kĩ Năng: 75/100/2500 ⇒ 80/110/625