Ahri chuẩn bị trở lại, Đặc Vụ Siêu Linh ra quân! | Tổng quan Cập nhật 10.18

Xem chi tiết tại: https://youtu.be/SN6S0xyAzZ4