Samira ra mắt, bản thi đấu chính thức cho CKTG 2020 | Tổng quan Cập nhật 10.19