Giới thiệu chi tiết kỹ năng: Rell, Nữ Kỵ Sĩ Thép | Liên Minh Huyền Thoại