Nguyệt Đao lên thớt, Móc Diệt Thủy Quái được ưu ái! | Tổng quan Cập nhật 10.24