[Black Friday] Quy đổi RP - Nhận thêm đến 88% giá trị RP từ 00:30 27/11 đến 23:59 03/12

01-Banner-TOPUP-88-800x450.jpg - 361.05 kb

Từ 00:30 ngày 27/11 đến 23:59 ngày 03/12, khi quy đổi RP tới mốc tương ứng của chương trình, bạn sẽ được tặng thêm từ 66% đến 88% giá trị quy đổi!

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40402666 (66%)
10010077177 (77%)
200210154364 (77%)
400425308733 (77%)
100010708801950 (88%)
2000220017603960 (88%)
4000
(QR Pay/
ATM/
iBanking)
440035207920 (88%)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi tương ứng, từ 66% đến 88% giá trị RP bằng cách nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RPRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
10.000 VND161127 (66%)
20.000 VND322153 (66%)
50.000 VND8062142 (77%)
100.000 VND168123291 (77%)
200.000 VND340246586 (77%)
500.000 VND8567041560 (88%)

[ẤN VÀO VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU CÁCH NẠP SMS]

Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 1760 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3960 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 880 RP tổng cộng 1950 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới các mốc của chương trình, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3960 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

 

6659 2