Mở bán Hộp Tinh Tú 2020 và trang phục Soraka Vệ Binh Tinh Tú - Hàng Hiệu từ 27/11

Banner-HTT-800x450.jpg - 202.43 kb

Từ 03:00 27/11 đến 17/12, Hộp Tinh Tú 2020 sẽ chính thức được mở bán trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại với giá 140 RP / hộp.

Hộp Tinh Tú 2020

140 RP / Hộp

StarGuardian2020_Capsule_Render_490px.png - 175.35 kb

Khi mở Hộp Tinh Tú 2020, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Tinh Tú.

• 60% mở ra 5 mảnh trang Tinh Tú.

• 25% mở ra 7 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• 15% mở ra 10 mảnh trang phục Tinh Tú.

• Mảnh trang phục Tinh Tú thuộc nhóm trang phục Vệ Binh Tinh Tú, Vệ Binh Pyjama, Vũ Trụ, và Hắc Tinh.

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Bạn cũng sẽ chắc chắn sở hữu Túi Tinh Tú cùng 40 Điểm Hàng Hiệu cực kỳ giá trị bằng cách mua Gói 10 Hộp Tinh Tú 2020 đang được mở bán trong Cửa Hàng:

10 Hộp Tinh Tú + 1 Túi Tinh Tú + 40 Điểm Hàng Hiệu
1400 RP
StarGuardian2020_Capsule_Render_490px.png - 175.35 kbPrestige_Points_2020_Three.png - 121.76 kbStarGuardian2020_Bag_490px.png - 207.6 kb
x10 Hộp Tinh Tú 2020x40 Điểm Hàng Hiệux1 Túi Tinh Tú

Ngoài ra, trang phục Soraka Vệ Binh Tinh Tú - Hàng Hiệu cũng đã được mở khóa và bạn có thể sử dung 100 Điểm Hàng Hiệu để đổi nó trong Cửa Hàng Báu Vật.

Soraka-VBTT-Prestige.jpg - 143.17 kb

 

Ngoài ra, cũng đừng quên là đang có khuyến mãi nạp RP nhân dịp Black Friday lên tới 88% nhé!

01-Banner-TOPUP-88-800x450.jpg - 361.05 kb