Mở bán báu vật Nữ Thần Chiến Binh: Viên & Túi cùng Kỉ vật Nữ Thần từ 11/12 đến 12/01

MoBanVien-800x450.jpg - 282.18 kb

Từ 11/12 đến 12/01, Viên Nữ Thần 2020 sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.


Viên Nữ Thần 2020

BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kb

Khi mở Viên Nữ Thần 2020, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Schema.

• Mở ra 3 mảnh trang phục Thường trở lên (70% cơ hội)

• HOẶC 4 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống (30% cơ hội)

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ vật Nữ Thần để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên Nữ Thần 2020 + Kỉ vật
50 RP
BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kbBattleQueens2020_Token_490px.png - 194.26 kb
x1 Viên Nữ Thần 2020x16 Kỉ vật Nữ Thần 2020
10 Viên Nữ Thần 2020 + 1 Viên tặng thêm + Kỉ vật
500 RP
BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kbBattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kbBattleQueens2020_Token_490px.png - 194.26 kb
x10 Viên Nữ Thần 2020x1 Viên Nữ Thần 2020x160 Kỉ vật Nữ Thần 2020
25 Viên Nữ Thần 2020 + 1 Túi Schema + Kỉ vật
1250 RP
BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kbBattleQueens2020_KatBag_490px.png - 197.36 kbBattleQueens2020_Token_490px.png - 194.26 kb
x25 Viên Nữ Thầnx1 Túi Schemax400 Kỉ vật Nữ Thần 2020
50 Viên Nữ Thần 2020 + 2 Túi Schema + 1 Hộp Hoàng Gia Aurai + Kỉ vật
2500 RP
BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kbBattleQueens2020_KatBag_490px.png - 197.36 kb
x50 Viên Nữ Thần 2020x2 Túi Schema
BattleQueens2020_JannaBag_490px.png - 189.88 kbBattleQueens2020_Token_490px.png - 194.26 kb
x1 Hộp Hoàng Gia Auraix800 Kỉ vật Nữ Thần 2020

Khi mở Hộp Hoàng Gia Aurai, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 4 mảnh trang phục Thường trở xuống (80% cơ hội)

• HOẶC 1 trang phục Huyền Thoại (19% cơ hội)

• HOẶC 1 trang phục Đá Quý (1% cơ hội)

• Tỉ lệ ra Trang phục Thần Thoại tăng gấp 20 lần


Với Kỉ vật Nữ Thần 2020, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Diana Nữ Thần Chiến Binh - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ vật

Diana_PrestigeBattleQueenSkin.jpg - 132.04 kb

100 Điểm Hàng Hiệu (2020) + Biểu Tượng
2500 Kỉ vật

BQ_EventShop_SkinBundle_100Prestige_Points2020_EN.png - 175.07 kb

Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Đa Sắc Chiến Hậu
BQ_EventShop_SkinBundle_BattleQueen_Janna_EN.png - 137.43 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BattleQueen_Katarina_EN.png - 135.19 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BattleQueen_Qiyana_EN.png - 142.88 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BattleQueen_Rell_EN.png - 132.68 kb

Janna Nữ Thần
Chiến Binh

Katarina Nữ Thần
Chiến Binh
Qiyana Nữ Thần
Chiến Binh
Rell Nữ Thần
Chiến Binh
Đa Sắc Tro Tàn
BQ_EventShop_SkinBundle_Elderwood_Azir_EN.png - 148.87 kbBQ_EventShop_SkinBundle_Elderwood_Ivern_EN.png - 133.35 kbBQ_EventShop_SkinBundle_Elderwood_Ornn_EN.png - 185.17 kbBQ_EventShop_SkinBundle_Elderwood_Rakan_EN.png - 128.97 kb
Azir
Thần Rừng
Ivern
Thần Rừng
Ornn
Thần Rừng
Rakan
Thần Rừng
BQ_EventShop_SkinBundle_Elderwood_Xayah_EN.png - 124.21 kb   
Xayah
Thần Rừng
   
Đa Sắc BADDEST
BQ_EventShop_SkinBundle_KDA_KaiSa_EN.png - 120.14 kb   
Kai'Sa
K/DA ALL OUT
   

Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
BQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_BattleQueen_Diana_EN.png - 99.76 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_BattleQueen_Janna_EN.png - 103.08 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_BattleQueen_Katarina_EN.png - 100.9 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_BattleQueen_Qiyana_EN.png - 102.89 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_BattleQueen_Rell_EN.png - 102.17 kb
Katarina Nữ Thần
Chiến Binh
Janna Nữ Thần
Chiến Binh
Katarina Nữ Thần
Chiến Binh
Qiyana Nữ Thần
Chiến Binh
Rell Nữ Thần
Chiến Binh
BQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_BattleQueen_Xayah_EN.png - 104.35 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_Elderwood_Azir_EN.png - 110.26 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_Elderwood_Ivern_EN.png - 111.61 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_Elderwood_Ornn_EN.png - 105.63 kbBQ_EventShop_SkinBundle_BorderDS_Elderwood_Rakanh_EN.png - 104.06 kb
Xayah
Thần Rừng
Azir
Thần Rừng
Ivern
Thần Rừng
Ornn
Thần Rừng
Rakan
Thần Rừng

 


 

6659 2