Quy đổi RP - Nhận hoàn trả 50% giá trị từ 00:30 18/12 đến 23:59 24/12

01-TopUp-1812-800x450.jpg - 303.56 kb

Từ 00:30 ngày 18/12 đến 23:59 ngày 24/12, khi quy đổi RP tới mốc tương ứng của chương trình, bạn sẽ được tặng thêm từ 30% đến 50% giá trị quy đổi!

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40401252 (30%)
10010030130 (30%)
20021060270 (30%)
400425160585 (40%)
100010705001570 (50%)
2000220010003200 (50%)
4000
(QR Pay/
ATM/
iBanking)
440020006400 (50%)

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi tương ứng, từ 30% đến 50% giá trị RP bằng cách nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RPRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
10.000 VND16521 (30%)
20.000 VND321042 (30%)
50.000 VND8024104 (30%)
100.000 VND16848216 (30%)
200.000 VND340128468 (40%)
500.000 VND8564001256 (50%)

[ẤN VÀO VÀO ĐÂY ĐỂ TÌM HIỂU CÁCH NẠP SMS]

Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 1000 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3200 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 500 RP tổng cộng 1570 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới các mốc của chương trình, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3200 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

 

6659 2