Giảm giá báu vật Thịnh Hành 2020 - Sở hữu Viên, Túi giá trị với ưu đãi hấp dẫn từ 01/01 đến 07/01

SaleOFF-GoiBauVat-800x450.jpg - 226.36 kb

Từ 01/01 đến 07/01, các Báu Vật giá trị và cực HOT sẽ quay trở lại trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại kèm ưu đãi hấp dẫn để các bạn sở hữu.

Chi tiết:

Gói Thần Binh

300 RP

mechakingdom_orb_490px.png - 262.33 kbmechakingdom_bag_premium_490px.png - 231.83 kb
5 Viên Thần Binh1 Túi Thần Binh

Khi mở Viên Thần Binh, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

• Thăm May Mắn.

• Mở ra 1 mảnh trang phục 180 RP trở lên.

• Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

• Túi Thần Binh.

• Mở ra 1 mảnh trang phục 150 RP trở xuống và 2 mảnh trang phục 180 RP trở lên.

• Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

 

Gói Thiên Hà

350 RP

Galaxies2020_EventOrb_490px.png - 277.03 kbGalaxies2020_PremiumBag_490px.png - 233.46 kb
5 Viên Thiên Hà1 Túi Thiên Hà

Khi mở Viên Thiên Hà, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

• Túi Thiên Hà.

• Mở ra 5 mảnh trang phục mỗi bậc:

• 1 mảnh Sơ Cấp

• 1 mảnh Thường

• 1 mảnh Cao Cấp

• 1 mảnh Sử Thi

• 1 mảnh Huyền Thoại

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

 

Gói Tịnh Hồn

350 RP

Kanmei_Orb.png - 107.82 kbKanmei_Bag.png - 100.37 kb
5 Viên Tịnh Hồn1 Túi Tịnh Hồn

Khi mở Viên Tịnh Hồn, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

• Túi Tịnh Hồn.

• Mở ra 6 mảnh trang phục, trong đó: 

• 3 mảnh trang phục Thường trở lên.

• 3 mảnh trang phục Thường trở xuống.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

 

Gói U Hồn

350 RP

SpiritBlossom2020_AkanaOrb_490px.png - 299.29 kbSpiritBlossom2020_AkanaBag_490px.png - 233.34 kb
5 Viên U Hồn1 Túi U Hồn

Khi mở Viên U Hồn, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

• Túi U Hồn.

• Mở ra 6 mảnh trang phục, trong đó: 

• 3 mảnh trang phục Di Sản.

• 3 mảnh trang phục Thường trở lên.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

 

Gói K/DA ALL OUT

400 RP

KDA_Orb.png - 256.2 kbKDA_Bag.png - 299.62 kb
5 Viên K/DA1 Túi K/DA Xịn

Khi mở Viên K/DA, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

• Túi K/DA Xịn.

• Mở ra 3 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Và 1 Phiểu Thưởng K/DA Xịn:

• Dùng phiếu thưởng chắc chắn nhận được ít nhất hai mảnh trang phục từ nhóm K/DA 2018 và True Damage, còn nếu may mắn, bạn có thể nhận toàn bộ chúng.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

 

6659 2