Hé lộ nhóm trang phục Sơn Hải Họa Đồ: Cho'Gath, Neeko, Nautilus và Jhin

Xem chi tiết tại: https://youtu.be/3Ln_VZBF8nk