Quy đổi RP - Nhận báu vật Nữ Thần giá trị từ 00:30 15/01 đến 23:59 21/01

01-TopUp1501-800x450.jpg - 211.78 kb

Từ 00:30 ngày 15/01 đến đúng 23:59 ngày 21/01, khi quy đổi RP tới mốc của chương trình, bạn sẽ nhận MIỄN PHÍ các báu vật Nữ Thần cực kỳ hấp dẫn, và cả RP giá trị!

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

 Khi quy đổi tới mốc cuối của chương trình, bạn sẽ nhận được Viên Nữ Thần 2020

Viên Nữ Thần 2020

BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kb

Khi mở Viên Nữ Thần 2020, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Schema.

• Mở ra 3 mảnh trang phục Thường trở lên (70% cơ hội)

• HOẶC 4 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống (30% cơ hội)

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Chi tiết chương trình:


Mốc RP
Quy Đổi
Quà Tặng
100 RP

RP_icon.png - 1.26 kb

50 RP

300 RP

BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kb

2 Viên Nữ Thần 2020

500 RP

RP_icon.png - 1.26 kb + BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kb

50 RP + Viên Nữ Thần 2020

600 RP

BattleQueens2020_Orb_490px.png - 205.03 kb

3 Viên Nữ Thần 2020


Lưu ý:

  • Các mốc quy đổi cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu quy đổi ngay lập tức 600 RP, bạn được quà tặng của mốc đó và toàn bộ quà tặng của các mốc trước.
  • Không nhất thiết phải quy đổi tất cả một lúc. Khi đạt đủ mốc, hệ thống sẽ tự động thêm phần thưởng vào tài khoản của bạn.
  • Để tránh gặp lỗi đáng tiếc, các bạn nên quy đổi từng mốc để hệ thống trao thưởng hoạt động 1 cách tốt nhất.
  • Mỗi mốc chỉ được nhận quà tặng thêm một lần. Sau mốc 600 RP, tiếp tục quy đổi RP sẽ không được tặng thêm nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

Nếu có vần đề cần được giải đáp hoặc cần hỗ trợ trong sự kiện, bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ tại đây.

6659 2