Mở bán Viên Học Viện 2019 được yêu thích từ 00:00 22/01 đến 23:59 28/01

01-Mobanvien-800x450.jpg - 120.39 kb

Từ 00:00 22/01 đến 23:59 28/01, Viên Học Viện 2019 sẽ quay lại và được mở bán trong Cửa Hàng. Báu vật rất được yêu thích này sẽ được mở bán trong vòng 1 tuần nên hãy nhanh tay nhé.


Viên Học Viện 2019

45 RP

Khi mở Viên Học Viện 2019, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Học Viện.

• Mở ra 2 mảnh trang phục: 1 trang phục Sử Thi trở lên và 1 trang phục Thường trở xuống.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

Sẽ có các gói nhiều viên để các bạn thoải mái lựa chọn và mua trong Cửa Hàng:

Viên Học Viện 2019
 
x3 Viên Học Viện 2019
135 RP
x5 Viên Học Viên 2019
225 RP
x10 Viên Học Viện 2019
450 RP

 

6659 2